• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Hírek és események

2020.11.27.

Irodalom

Magát a tanulást kevesen szeretik. (...) Tudni jó. Amikor már tudjuk a dolgokat. A tudás hatalom - bármilyen elcsépeltnek, sőt karikírozhatónak látszik ez a mondás. Nem, ne ringassuk magunkat ábrándokba: a tudás által az ember nem valamiféle külső, látványos hatalom birtokosa lesz, igaz, aki tudja a dolgok lényegét, erre nem is pályázik - hanem egyszerűen csak meg tudja hosszabbítani saját határait, a lényét képes kiterjeszteni, akár kozmikus méretekre....

2015.04.22.

Az Intézet története

Alapítva 1948-ban

Az intézet hatékonyan vesz részt a Semmelweis Egyetem magas színvonalú oktatási, kutatási és szolgáltatási tevékenységében. Oktatási feladata az egyes karok igényeinek megfelelő fizikai, biofizikai, statisztikai, informatikai és képalkotási alapok építése. Az intézet kutatási tevékenysége elsősorban a molekuláris és celluláris biofizika, a nanobiotechnológia és nanokémia, illetve a sugárbiofizika területeit érinti. A kutatási célokat modern műszerpark és módszertani paletta segíti, amely szolgáltatásszerűen az intézet munkatársain kívüli felhasználók számára is rendelkezésére áll. Intézetünk ad otthont a Semmelweis Nanobiotechnológiai és In Vivo Képalkotó Központnak, amely széleskörű alap-, alkalmazott és transzlációs kutatásokat szolgál.

Semmelweis Egyetem ÁOK
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, IX. Tűzoltó u. 37-47.
Postai cím: 1428 Budapest, Pf. 2. |
1085 Budapest, Üllői út 26.
Telefon: +36 1 459 1500
Fax: +36 1 266 6656
Email: biofizika@eok.sote.hu