• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Ozmométerek

GONOTEC Osmomat 070 - Gőznyomás ozmométer

Polimerek átlagos molekulatömegének és vizes oldatok ozmolalitásának meghatározására alkalmas műszer. A műszer és a mérés paraméterei:

Legkisebb mérhető koncentráció:

Toluolban: 3.3 x 10-5 mol/kg

Vízben: 1.7 x 10-4 mol/kg

Molekulatömeg tartomány

Toluolban: 50 - 50.000 dalton

Vízben: 50 - 5.000 dalton

Mintatérfogat:

Körülbelül 1 ml oldatonként, legalább 3 különböző koncentrációjú oldat szükséges a molekulatömeg 

GONOTEC OSMOMAT 090 – membrán ozmométer

Különböző polimerek átlagos molekulatömegének meghatározására alkalmas műszer. A műszer és a mérés paraméterei:

Legkisebb mérhető nyomás:

0.1 mm oldószeroszlop nyomása

Molekulatömeg tartmomány:

5 000  -  2 000 000 dalton (also határ a féligáteresztő membrántól függ)

Mérőcella térfogata:

Körülbelül 0.5 ml

Membrán átmérője:

40 mm

Oldószerek:

Különböző szerves oldószerek, víz és vizes elektrolit oldatok

Mintatérfogat:

Minimum 3 darab egyenként 2 ml-es oldat különböző koncentrációjú oldat  az  1-5 m/m %-os koncentráció tartományban

A műszer megtalálható: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., fsz. 28.
Műszer felelős: Varga Zsófia (varga.zsofia@med.semmelweis-univ.hu)