• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés)

2017-2018

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2018, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Fidy Judit és Zrínyi Miklós

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a gyakorlatok teljesítése.

A gyakorlatok teljesítése:Jelenlét a gyakorlatokon, jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

Előadásokon szerezhető pontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.
   hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

 

Előadások

Előadások

1 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.07. pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2018.02.14. pdf  
3 Fényforrások és orvosi alkalmazások. A fénymikroszkópia alkalmazásai az élettudományokban. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.21. pdf  
4 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.28.  
5 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Dr. Fidy Judit) 2018.03.07.  
6 Bioifizikai termodinamika (bioenergetika). (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.03.14.  
7 Az élő anyag különleges komponense, a víz. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.03.21.  
8 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2018.03.28.  
9 BME Tavaszi szünet 2018.04.04.  
10 Makromolekulák hajlékonysága és mechanikája (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.04.11.  
11 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikája. (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2018.04.18.  
12 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.04.25.  
13 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.05.02.  
14 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai. (Dr. Hegedűs Tamás) 2018.05.09.  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2018.05.16.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, általános tudnivalók  
2 Rezonancia, AFM (2. csoportnak márc. 7-én) Rezonancia4.pdf
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnak febr. 14-én) rtg_gyak_4.pdf
bme_rontgen_kiertekeles.rtf
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 21-én) szemgyak_2018_4.pdf
5 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 28-án)  
6 Telemedicina (2. csoportnak ápr. 11-én)  
7 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 14-én)  
8 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak márc 21-én).  
9 Tavaszi szünet  
10 EKG (2. csoportnak márc. 28.)  
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak május 9-én)  
12 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 18-án)  
13 Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 25-én)  
14 Diffúzió (2. csoportnak május 2-án)  
15 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

teljesítés [pdf] 2018.02.23.