• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai

2019-2020

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.09.12. pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.09.19. pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.09.26.  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2019.10.03.  
5 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek és kerámiák (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.10.10.  
6 Anyagcsaládok: polimerek, kompozitok (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.10.17.  
7 Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.10.24.  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.10.31.  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.11.07.  
10 Hőtani, elektromos és optikai tulajdonságok (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.11.14.  
11 Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján Biomechanika: A rágás biomechanikája (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.11.21.  
12 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2019.11.28.  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.12.05.  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint egy. tanársegéd) (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2019.12.12.  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium; Vizsgakedvezmény: Aki a félévközi két teszten  a megszerezhető 40 pontból legalább 25-öt elér, az a vizsgán mentesül a számolási feladat megoldása alól.

 

A félévközi tesztek ideje és helye:
 

7. oktatási hét október 24. (csütörtök) 15:30-16:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem

13. oktatási hét december 5. (csütörtök) 15:30-16:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
 

Az 1. teszt eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek