• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés)

2019-2020

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2020, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emeritus), Prof. Zrínyi Miklós (akadémikus) és Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi adjunktus)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi adjunktus

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a gyakorlatok teljesítése.

 

A gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a gyakorlatokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása,
  • valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

 

Előadásokon szerezhető pontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

 

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk.

Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

 

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

http://real.mtak.hu/30641/1/Fizikai_kemia_e-book.pdf

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok tulajdonságainak összehasonlítása (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.02.12. 2020_02_12_biol_anyagtan_ZM.pdf  
2 Biofizikai termodinamika I (bioenergetika) (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.02.19. 2020_02_19_termodin_ZM.pdf   entropy.pdf  
3 Biofizikai termodinamika II (alkalmazások) (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.02.26. 2020_02_26_termodinamikaII_ZM.pdf  
4 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.03.04. 2020_03_04_transzport_I_ZM.pdf  
5 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.03.11. 2020_03_11_transzport2_ZM.pdf  
6 BME Tavaszi szünet 2020.03.18.  
7 Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája (Dr. Zrínyi Miklós) 2020.03.25. kiegeszites_a_3.3.fejezethez.pdf   6.el_1.pdf   2020_03_25_transzport3_ZM.pdf  
8 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2020.04.01. 2020-04-01-Biokom_ea-_JHA_(1).pdf  
9 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2020.04.08.  
10 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2020.04.15.  
11 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Prof. Fidy Judit / Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2020.04.22.  
12 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Prof. Fidy Judit/ Dr. Juriga Dávid) 2020.04.29.  
13 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2020.05.06.  
14 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2020.05.13.  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2020.05.20.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, általános tudnivalók Jegyzokonyv_templat.pdf
2 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnak febr. 19-én, 3. csoportnak márc.25-én, 4. csoportnak ápr. 1-én) 10_R_ntgen_-_Spektrumok_felv_tele_x264.mp4
11_R_ntgen_-_Abszorpci__(rendsz_m_f_gg_s)_x264.mp4
rtg4_2020.pdf
3 Gamma-energia (2. csoportnak febr. 26-án, 3. csoportnak febr. 19, 4. csoportnak márc. 11) gamma-energia4_2020.pdf
4 EKG (2. csoportnak márc. 4-én, 3. csoportnak márc. 25-én, 4. csoportnak ápr. 1-én) 2020_ekg.pdf
02_EKG_-_Az_integr_lvektor_front_lis_vet_let_nek_szerkeszt_se_x264.mp4
EKG-1.pdf
01_EKG_-_Standard_Einthoven_v_gtagi_elvezet_sek_felv_tele_x264.mp4
5 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 11-én, 3. csoportnak márc. 4-én, 4. csoportnak febr. 26-án) Coulter_tabl4.pdf
6 BME tavaszi szünet  
7 Ultrahang (2. csoportnak márc 25-én, 3. csoportnak márc. 11-én, 4. csoportnak márc. 4-én). UH4_2020.pdf
8 A szem optikája (2. csoportnak ápr. 1-én, 3. csoportnak febr. 26-án, 4. csoportnak május 6-án) 2020_szem.pdf
13_Szem_Optik_ja_-_L_t_s_less_g_meghat_roz_sa_x264.mp4
9 Diffúzió (2. csoportnak ápr. 8-án, 3. csoportnak május 6-án, 4. csoportnak ápr. 29-én)  
10 Rezonancia, AFM (2. csoportnak ápr. 15-én, 3. csoportnak ápr. 8-án, 4. csoportnak május 13-án)  
11 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak ápr. 22-én, 3. csoportnak ápr. 15-én, 4. csoportnak ápr. 8-án) 04_Szenzor_-_Hangoss_g__rzet_nek_becsl_se_x264.mp4
2020_audio.pdf
12 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 29-én, 3. csoportnak május 13-án, 4. csoportnak febr. 19-én) borimp_2020.pdf
13 Röntgen-CT (2. csoportnak május 6-án, 3. csoportnak április 29-én, 4. csoportnak április 22-én)) rtg-CT4_2020.pdf
14 /MR-CT/modern mikroszkópiák (laborlátogatás) (2. csoportnak május 13-án, 3. csoportnak ápr. 22-én, 4. csoportnak ápr. 15-én)  
15 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

Heti kérdések teljesítése [pdf] 2020.04.03.