• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Modellmembránok

2020-2021

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Az előadások online, ZOOM-on keresztül lesznek megtartva. A meeting iD-t az egyes előadásoknál fogják megtalálni.

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/97189994777 (Dr. Voszka István) 2021.02.16. szerkea_2021_4_honlap.pdf   Modellmembran_HU_1_x265.mp4  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/97189994777 2021.02.23. Lipo_eloallitas_Voszka.mp4   lipoelo4_2017.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés, ESR https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260 felvétel: https://kaltura.semmelweis.hu/media/Modellmembran_schayg_radiospektrHU_1280x908/1_q5np4skh (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.02. RadioSpectroscopy_HU_2021_NMR_ESR_Mikrohullam.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260 (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.09.  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: Röntgenszórás (Dr. Bóta Attila) 2021.03.16.  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2021.03.23.  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2021.03.30.  
8 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) 2021.04.06.  
9 Membránreceptorok szerkezete és funkciója (Dr. Liliom Károly) 2021.04.20.  
10 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2021.04.27.  
11 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2021.05.04.  
12 Ph D hallgatók beszámolója liposzómákkal kapcsolatos kutatásaikról (Kiss Bálint, Dr. Kósa Nikoletta, Dr. Zolcsák Ádám) 2021.05.11.  
13 Tesztvizsga (A részleteket lásd a vizsga fülön) 2021.05.18.