• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika Gyakorlatok

2021-2022

Leírás

Általános információk

A biofizika gyakorlaton használt excel jegyzőkönyv űrlapok letölthetők a "Gyakorlatok" fül alatt.

Gyakorlatok sorrendje

Segítség a SeKa aktivációhoz

Bifilab szerver: https://bifilab.semmelweis.hu/bifilab/

Semmelweis e-learning portál: https://itc.semmelweis.hu/moodle/

Telemedicina szerver: bifilab.semmelweis.hu/telemed/

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bőrimpedancia Borimpedancia.xlsx
2 Röntgen Roentgen.xlsx
3 Coulter-számláló Coulter.xlsx
4 Gammaenergia


GammaE.xlsx
5 Izotópdiagnosztika izotopdiagnosztika.xlsx
6 Áramlás Áramlás jegyzet
aramlas.xlsx
7 Ultrahang ultrahang.xlsx
8 Szenzor Szenzor.xlsx
Szenzor jegyzet
9 EKG


Einthoven.pdf
EKG.xlsx
10 Audiometria Audiometria.xlsx
11 Röntgen-CT CT.xlsx
12 Impulzusgenerátor Impulzusgenerator.pdf
impulzusgenerator.xlsx
13 Diffúzió

Diffuzio.pdf
Diffuzio.xlsx
14 Telemedicina

Telemedicina.xlsx
15 A szem optikája szem_optikaja.xlsx
16 Fényemisszió fenyemisszio.xlsx
17 Mikroszkópia I. mikroszkopia1.xlsx
18 Refraktometria


refraktometria.xlsx
19 Rezonancia rezonancia.xlsx
20 Nukleáris alapmérés nuklearis_alapmeres.xlsx
21 Fényabszorpció fenyabszorpcio.xlsx
22 Mikroszkópia II.


Mikroszkopia2.xlsx
23 Erősítő erosito.xlsx
24 Gamma abszorpció gammaabszorpcio.xlsx
25 Polarimetria polarimetria.xlsx
26 Dozimetria dozimetria.xlsx
27 Bőrimpedancia