• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Orvosi statisztika, informatika és telemedicina

2021-2022

Leírás

Általános információk

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában: 

Az orvostudomány, mint bármely tudománynak napjainkban erősen támaszkodik a statisztikára, valamint adatbázisok használatára, interaktív kezelésére.

A célunk a hallgatók bevezetése az orvosi gyakorlatban leggyakrabban előforduló adatelemzési, és döntés-támogató módszerek alapjaiba egy szerethető, könnyen elvégezhető kurzus formájában. Fontos hogy a kurzus végére a hallgatónak egy képe legyen arról, hogy az „evidence-based medicine” mit tud segíteni neki a későbbi praxisában. A tárgy idő szűke miatt csak az alapelvek és fogalmak bemutatására szorítkozik. A logikai összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt, és nem a számolás-technikára.

A gyakorlatok célja az előadásokon átadott ismeretek probléma orientált elmélyítése, valósághű alkalmazása. A gyakorlatokon esetenként előforduló számítási feladatokat egyszerű, könnyen kezelhető szoftver alkalmazásával végezzük megadott adatbázisokon. A gyakorlatok során a hallgatóknak egyénileg és kisebb csoportokban kell alapvető leíró jellegű ábrákat, táblázatokat készíteni, valamint tudományos publikációt – azok kimeneteleit – értelmezni.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Az előadásokon nem kötelező a jelenlét. A gyakorlati foglalkozások legalább 75%-án kötelező a jelenlét. Az elmulasztott gyakorlatok pótlása az adott héten, más csoportnál, a gyakorlatvezetőkkel történő egyeztetés után lehetséges.

 

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:

Nem kötelező, a tananyaggal kapcsolatos moodle tesztkérdésekkel (feleletválasztós, zárt kérdések, párosítások, stb.).

 

A félév aláírásának követelményei:

A gyakorlatok legalább 75 %-án való részvétel.

 

A vizsga típusa:

Írásbeli kollokvium, amely alapján 1-4-es érdemjegy szerezhető úgy, hogy ahhoz nem kell számolásos feladatot megoldani.

A 4-es határt elérők 5-ös érdemjegyért további, már R-használatot igénylő feladatot oldhatnak meg. Ebben az esetben rontani nem lehet, csak javítani jeles érdemjegyre.

 

További, Friss információk a moodle szerveren: Moodle link

Előadások

Előadások

1 A kvantitatív medicina alapelvei (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2021.09.08. Bevezetés_Kvantitatív_medicina_20210910.pdf  
2 Adatok összegzése: leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2021.09.15.  
3 Esemény, valószínűség, eloszlás (Dr. Schay Gusztáv) 2021.09.22.  
4 Becslések és megbízhatóság (Dr. Agócs Gergely) 2021.09.29.  
5 Hipotézisvizsgálat menete és logikája az orvosi gyakorlatban (Dr. Agócs Gergely) 2021.10.06.  
6 T-próbák; khí-négyzet próbák. Többszörös összehasonlítások problematikája (Dr. Schay Gusztáv) 2021.10.13.  
7 Korreláció, egyszerű lineáris regresszió (Dr. Agócs Gergely) 2021.10.20.  
8 Érvelés. Klinikai kutatások bevezetése. Torzítások és confounding (Dr. Veres Dániel) 2021.10.27.  
9 Confounding kezelése: Többszörös lineaáris regresszió (Dr. Veres Dániel) 2021.11.03.  
10 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András Dezső) 2021.11.10. ROC_m.xlsx  
11 ROC görbék és alkalmazásuk. Tesztek, döntések sorozatának mutatói (Dr. Veres Dániel) 2021.11.17.  
12 Saját kutatásaink, diplomamunkánk. Párbeszéd a statisztikussal: Mennyi az elég? (Dr. Veres Dániel) 2021.11.24.  
13 Bevezetés az orvosi döntéselméletbe. Bayes elmélet, a priori és a posteriori eloszlások, tanulási modell (Dr. Schay Gusztáv) 2021.12.01.  
14 Információelmélet, adatbázisok, szakértői rendszerek. AI támogatott diagnosztika, Big Data (Dr. Schay Gusztáv) 2021.12.08.