Fizioterápia MSc-biofizika 2024-2025

Leírás

Általános információk

Tantárgy teljes neve: Biofizika

Szak/szakirány: Fizioterápia MSc

Munkarend: részidős

Tantárgy rövidített neve: Biofizika

Tantárgy angol neve: Biophysics

Tantárgy neptun kódja: EMRMF__FT02A

A tantárgy oktatásáért felelős szervezeti egység: Alkalmazott Egészségtudományi Intézet / Fizioterápiai Tanszék

A tantárgyfelelős neve:

Dr. Voszka István

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi docens, Ph D

A tantárgy oktatásában részvevő(k) neve(i):

Dr. Voszka István

Beosztás, tudományos fokozat:

egyetemi docens, Ph D

A tantárgy óraszáma: 60

A tantárgy kreditpontja: 2

 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy oktatásának célja a tanulmányokhoz szükséges fizikai ismeretek átadása. A tananyag részletesen bemutatja az élő anyag molekuláris szerveződésének formáit, szerkezetének és fizikai tulajdonságainak speciális vonásait, ezen tulajdonságok vizsgálati módszereit. Fizikai alapokat épít az élettani jelenségek leírásához, tárgyalja az orvosi diagnosztika és terápia módszereinek fizikai alapjait. Bemutatja az elektromágneses sugárzások tulajdonságait, kölcsönhatását az emberi szervezettel, a terápia során történő alkalmazásukat. Az ultrahang jellemzőit és terápiás alkalmazását, a hő- és elektroterápia módszereit.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tárgy oktatása során a hallgató megismeri:

-         a biofizika vizsgálati módszereit és az alapfogalmait,

-         az elektromágneses sugárzások tulajdonságait, a szervezettel való kölcsönhatásait

-         a Gamma- és röntgensugárzás abszorpcióját és a sugárvédelem alapjait,

A megszerzett ismeretek birtokában a hallgató képes:

informatikai technológiákat alkalmazni a páciens vagy a kutatási adatok keresésére, rögzítésére és menedzselésére.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező irodalom:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2007)  ISBN 978 963 226 127 0

II., VIII, IX fejezetek

Előadások

Előadások

1 Az ionizáló sugárzások előállítása és alkalmazása (Dr. Voszka István) 2024.08.26. ionizalo_2024_4.pdf  
2 A fény előállítása, és alkalmazásai (Dr. Voszka István) 2024.10.14.  
3 Ultrahang és elektromos impulzusok alkalmazása (Dr. Voszka István) 2024.12.02.