• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Munkatársak

Intézetigazgató

Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, Dr. Med. Habil.

Egyetemi tanárok

Dr. Sarkadi Balázs kutató professzor, az MTA rendes tagja
Dr. Smeller László egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Habil.

Professor emeritus

Dr. Fidy Judit emeritus professzor, Professor Emerita, az MTA doktora, Dr. Med. Habil.
Dr. Rontó Györgyi emeritus professzor, Professor Emerita, az MTA doktora

Egyetemi docensek

Dr. Gróf Pál egyetemi docens, a biológiai tudomány kandidátusa, Dr. Habil
Dr. Herényi Levente egyetemi docens, PhD
Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella egyetemi docens, a biológiai tudomány kandidátusa, Dr. Habil
Dr. Kaposi András Dezső egyetemi docens, igazgatóhelyettes, a fizikai tudomány kandidátusa
Dr. Módos Károly egyetemi docens, PhD
Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens, tanulmányi felelős (német), PhD
Dr. Voszka István egyetemi docens, tanulmányi felelős (ÁOK, FOK, GYTK, angol), PhD

Egyetemi adjunktusok

Dr. Agócs Gergely egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Balog Erika egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Bérces Attila egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Schay Gusztáv egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Somkuti Judit egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Veres Dániel egyetemi adjunktus, PhD

Egyetemi tanársegédek

Dr. Bozó Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Bőcskei-Antal Barnabás egyetemi tanársegéd
Dr. Feller Timea egyetemi tanársegéd
Dr. Haluszka Dóra egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Hegedűs Nikolett egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Kósa Nikolett egyetemi tanársegéd
Dr. Murvai Csilla Ünige egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Orosz Ádám egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Dr Padányi Rita tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Csókay Katalin tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Daruka István tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs, MTA doktora
Dr. Kis Petikova Katarina tudományos munkatárs, PhD
Dr. Máthé Domokos tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Osváth Szabolcs tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Tordai Hedvig tudományos munkatárs, PhD
Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs, PhD

MTA munkatársak

Dr. Hegedűs Tamás tudományos főmunkatárs, PhD
Dr. Kiss Balázs tudományos munkatárs, PhD
Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs, PhD

Külső óraadó

Dr. Cserta Erzsébet óraadó, PhD
Dr. Galántai Rita óraadó, PhD

Oktatásszervező

Dr. Derka István elektromérnök/oktatásszervező, PhD

Laborvezető

Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs, PhD

Tanszéki mérnök

Dr. Weszl Miklós tanszéki mérnök
Király Bálint tanszéki mérnök

Titkárság

Besze Erzsébet titkárnő
Hegedűs Judit gazdasági vezető
Matusné Stein Éva titkárnő
Nagy Katalin gazdasági ügyintéző
Rézsó-Varga Ágnes gazdasági ügyintéző

PhD hallgatók

Csányi Csilla PhD hallgató
Dr. Herczeg Kata PhD hallgató
Dr. Szöllősi Dávid PhD hallgató
Dr. Zolcsák Ádám PhD hallgató
Sípos Evelin PhD hallgató

Laborasszisztensek

Estók Katalin laborasszisztens
Horváth Ildikó izotópasszisztens
Komárné Drabbant Marianna Mónika laborasszisztens
Könczei Katalin laborasszisztens
Markács Rózsa laborasszisztens
Orbán Adrienn laborasszisztens
Völgyi Lászlóné laborasszisztens

Technikus

Forgács László József

Nanokémiai kutatócsoport

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs, PhD
Dr. Zrínyi Miklós egyetemi tanár, MTA rendes tagja
Juriga Dávid egyetemi tanársegéd
Molnár Kristóf egyetemi tanársegéd
Simon Csabáné laborasszisztens