• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Munkatársak

Intézetigazgató

Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán egyetemi tanár, intézetigazgató, az MTA doktora, Dr. Med. Habil.

Egyetemi tanárok

Dr. Sarkadi Balázs kutató professzor, az MTA rendes tagja
Dr. Smeller László egyetemi tanár, az MTA doktora, Dr. Habil.

Professor emeritus

Dr. Fidy Judit emeritus professzor, Professor Emerita, az MTA doktora, Dr. Med. Habil.
Dr. Rontó Györgyi emeritus professzor, Professor Emerita, az MTA doktora

Egyetemi docensek

Dr. Gróf Pál egyetemi docens, a biológiai tudomány kandidátusa, Dr. Habil
Dr. Herényi Levente egyetemi docens, PhD
Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella egyetemi docens, a biológiai tudomány kandidátusa, Dr. Habil
Dr. Kaposi András Dezső egyetemi docens, igazgatóhelyettes, a fizikai tudomány kandidátusa
Dr. Módos Károly egyetemi docens, PhD
Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens, tanulmányi felelős (német), PhD

Egyetemi adjunktusok

Dr. Balog Erika egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Bérces Attila egyetemi adjunktus, PhD
Dr. Voszka István egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (ÁOK, FOK, GYTK, angol), PhD

Egyetemi tanársegédek

Dr. Agócs Gergely egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Bozó Tamás egyetemi tanársegéd
Dr. Bőcskei-Antal Barnabás egyetemi tanársegéd
Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Murvai Csilla Ünige egyetemi tanársegéd, PhD
Dr. Orosz Ádám egyetemi tanársegéd

Tudományos munkatárs

Dr. Ferenczy György tudományos fomunkatárs, MTA doktora
Dr. Haluszka Dóra tudományos munkatárs, PhD
Dr. Kis Petikova Katarina tudományos munkatárs, PhD
Dr. Máthé Domokos tudományos fomunkatárs, PhD
Dr. Osváth Szabolcs tudományos fomunkatárs, PhD
Dr. Somkuti Judit tudományos munkatárs, PhD
Dr. Tordai Hedvig tudományos munkatárs, PhD
Dr. Varga Andrea tudományos fomunkatárs, PhD
Dr. Veres Dániel tudományos munkatárs, PhD

MTA munkatársak

Dr. Hegedűs Tamás tudományos fomunkatárs, PhD
Dr. Kiss Balázs tudományos munkatárs, PhD
Dr. Liliom Károly tudományos fomunkatárs, PhD
Dr. Schay Gusztáv tudományos munkatárs, PhD

Külső óraadó

Dr. Blaskó Katalin ny. egyetemi docens, a biológiai tudományok kandidátusa
Dr. Cserta Erzsébet , PhD
Dr. Galántai Rita , PhD

Oktatásszervező

Dr. Derka István elektromérnök/oktatásszervező, PhD

Laborvezető

Dr. Szigeti Krisztián tudományos fomunkatárs, PhD

Tanszéki mérnök

Dr. Weszl Miklós tanszéki mérnök
Hegedűs Nikolett tanszéki mérnök
Király Bálint tanszéki mérnök

Titkárság

Hegedűs Judit gazdasági vezető
Matusné Stein Éva titkárnő
Nagy Katalin gazdasági ügyintéző
Rézsó-Varga Ágnes gazdasági ügyintéző

PhD hallgatók

Csányi Csilla PhD hallgató
Dr. Feller Timea PhD hallgató
Dr. Herczeg Kata PhD hallgató
Dr. Kósa Nikolett PhD hallgató
Dr. Szöllősi Dávid PhD hallgató

Laborasszisztensek

Estók Katalin laborasszisztens
Horváth Ildikó izotópasszisztens
Komárné Drabbant Marianna Mónika laborasszisztens
Könczei Katalin laborasszisztens
Markács Rózsa laborasszisztens
Orbán Adrienn laborasszisztens
Völgyi Lászlóné laborasszisztens

Technikus

Forgács László József

Nanokémiai kutatócsoport

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs, PhD
Dr. Nagyné Dr. Naszályi Lívia tudományos munkatárs, PhD
Dr. Zrínyi Miklós egyetemi tanár, MTA rendes tagja
Juriga Dávid egyetemi tanársegéd
Molnár Kristóf egyetemi tanársegéd
Simon Csabáné laborasszisztens