• English
 • Deutsch
 • YouTube
 • Facebook

TDK témák

 • A nebulin óriásfehérje funkciója a vázizomban. Témavezető: Dr. Kiss Balázs, egyetemi adjunktus

 • A nebulin mutációinak kóroki szerepe a vázizom-elfajulásban. Témavezető: Dr. Kiss Balázs, egyetemi adjunktus

 • DNS UV sugársérüléseinek vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel
 • UV sugárzás hatásainak vizsgálata humán-fibroblaszt sejteken ESR technikával
 • Vírusok inaktivációja fotokémiai reakciók felhasználásával
 • Liposzómák mint gyógyszerszállító rendszerek
 • Lipid-lipid, lipid-peptid kölcsönhatás vizsgálata biológiai és modellmembránokban ESR módszerekkel
 • A humán foszfoglicerát-kináz nukleotid-foszforilációs reakciójának szerkezeti feltéteteli és gyógyszerterápiai alkalmazása
 • Neuroglobin és citoglobin oxigénkötését reguláló tényezők kísérleti vizsgálata
 • Fehérjemutációk hatása a natív konformáció kialakulására; konformációtervezés
 • A metasztázisban szerepet játszó sejtfelszíni mechanikai tulajdonságok vizsgálata
 • Fehérjék dinamikájának számítógépes vizsgálata ? a dinamika szerepe a ligandumkötésben
 • A citoszkeletális rendszer biofizikája
 • A titin óriás izomfehérje molekuláris mechanikája
 • Motorfehérjék vizsgálata in vitro motilitási próbával
 • DNS és kromatin mechanikai manipulálása lézercsipesszel
 • Biomolekulák vizsgálata egyedi molekula módszerekkel (atomerőmikroszkóp, teljes belső visszaverődés fluoreszcencia, lézercsipesz)
 • A fehérjetekeredés és amiloid fibrillumok biofizikája
 • Rekombináns fehérjefragmentumok nanobiotechnológiája
 • Kombinált atomerő- és evaneszcens mező fluoreszcencia mikroszkóp számítógépes vezérlése
 • Filamentális biológiai molekulák rugalmassága.
 • Multimodális nanorészecskék tervezése, szintézise és in vivo vizsgálata (bővebb információ)
 • Új funkcionális multimodális képalkotó eljárások vizsgálata
  preklinikai modellrendszerekben (bővebb információ)
 • Automatikus in vivo multimodális képparametrizáló és szegmentáló algoritmusok tervezése és tesztelése (bővebb információ)