• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Szakdolgozat címlista

Szakdolgozat címlista

az ÁOK, FOK, GYTK és EKK hallgatói részére
a 2018/2019. tanévben

 

1.      Liposzómás gyógyszerek alkalmazása a bakteriális fertőzések terápiájában
Konzulens: Dr. Voszka István egyetemi adjunktus

2.      Fotokemoterápiás hatásmechanizmusok vizsgálata modellrendszereken
Konzulens: Dr. Csík Gabriella egyetemi docens

3.     A humán Rad51 rekombináz szerepe a DNS hibajavításban, és a funkció vizsgálati módszerei
Konzulens: Dr. Fidy Judit egyetemi tanár

4.      Stressz hatása biológiai makromolekulák szerkezetére extrém körülmények között
Konzulens: Dr. Smeller László egyetemi tanár

5.      Természetes optikai markerek és diagnosztikai alkalmazásaik
Konzulens: Dr. Kaposi András egyetemi docens

6.  Liposzómák alkalmazása különböző betegségek lokális terápiájában
Konzulens: Dr. Voszka István egyetemi adjunktus

7.  Liposzómák felhasználása a daganatterápiában
Konzulens: Dr. Voszka István egyetemi adjunktus

8.  Fotokémiai reakciók felhasználása mikroorganizmusok inaktivációjában
Konzulens: Dr. Csík Gabriella egyetemi docens

9.  Ligandumok és fehérjék kölcsönhatásának és dinamikájának vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel
Konzulens: Dr. Balog Erika egyetemi adjunktus

10.  Fehérjék szerkezetének és dinamikájának vizsgálata
Konzulens: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

11.  Fényvédelem és fényvédőszerek
Konzulens: Dr. Csík Gabriella egyetemi docens

12.  In vivo multimodális képalkotás krónikus neuroinflammatorikus folyamatokban
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

13.  Multimodális nanorészecskék biodisztribúciójának képalkotása kísérleti állatos modelleken
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

14.  Modern vibrációs spektroszkópiai módszerek alkalmazása diagnosztikában
Konzulens: Dr. Smeller László egyetemi tanár

15.   A citoszkeletális rendszer biofizikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

16.  Intermedier filamentumok rugalmassága és erővezérelt szerkezeti átmenetei
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

17.  Fibrin polimerizáció és nanomechanika
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

18.  A titin óriás izomfehérje molekuláris mechanikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

19.  A titin PEVK domén kálcium-kötése
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

20.  Mechanoszenzor mechanizmusok a titin óriás izomfehérjében
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

21.  Titin-alapú funkcionális miozin vastag filamentális rendszer szintézise
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

22.  Motorfehérjék vizsgálata in vitro motilitási próbával
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

23.  DNS és kromatin mechanikai manipulálása lézercsipesszel
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

24.  RNS tekeredés vizsgálata egyedi molekulákon
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

25.  Fehérje tekeredés vizsgálata egyedi molekulákon
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

26.  Amiloid fibrillogenezis mechanizmusai
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

27.  Önszerveződő mesterséges amiloid fibrillum szerkezetek vizsgálata atomerőmikroszkóppal
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

28.  Rekombináns fehérjefragmentumok nanobiotechnológiája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

29.  Molekuláris fogantyúk szintézise nanomechanikai alkalmazásokra
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

30.  Korrelált mechanikai és fluoreszcenciás mérések technológiája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

31.  Szöveti (fog, porc, kötőszövet) kollagén rostok nanomechanikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

32.  Fluoreszcenciás mérések egyedi molekulákon.
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

33.   Vírusok atomerőmikroszkópos vizsgálata.
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

34. A CFTR (cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor) fehérje szerkezetének és dinamikájának vizsgálata in silico és in vitro módszerekkel.
Konzulens: Dr. Hegedűs Tamás tudományos főmunkatárs

35. Fehérjék mechanikai tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs

36. DNS mechanikai tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs

37. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 1. Kémiai kiindulópont azonosítás
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs

38. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 2. Ligandum-fehérje kölcsönhatás optimálása
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs

39. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 3. Farmakokinetikai paraméterek optimálása
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos főmunkatárs

40.  Jelátviteli foszforilációs kaszkád követése élő sejtekben fluoreszcens mikroszkópiával
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

41.  Kalmodulin aktiválódásának vizsgálata kísérletesen kiváltott kalcium tranziensekkel élő sejtekben
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

42.  Kannabinoid és lizofoszfolipid membrán receptorok ligandumainak kölcsönös egymásra hatása
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

43. Kvantitatív képalkotó eljárások fejlesztése tumor modellek segítségével kísérleti állatos modelleken
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

44. Máj funkcionális és morfológiai radiomikai vizsgálata, multimodális képalkotása kísérleti állatos modelleken
Konzulens: Dr. Veres Dániel Sándor egyetemi adjunktus

45. Diszkriminációs szint választási stratégiák ROC analízissel
Konzulens: Dr. Kaposi András egyetemi docens

46.   A RAS-indukált epidermális tumorok fenntartásáért felelős RAF1/ROKα fehérje-komplex szerveződésének vizsgálata
Konzulens: Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs

47.   BRAF és RAF1 szerepe az endotél sejtek mechanikájában
Konzulens: Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs

48.  GEF-H1 szerepe a tumorképződést elősegítő YAP fehérje aktiválásában
Konzulens: Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs

49. Biológiai rendszerek multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

50. Érfal szerkezetének multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

51.  Szívizom sejtek multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

52.  Ezüst nanorészecskék előállítása (szerves és vizes közegben) és felületmódosítása.
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs

53. Elektrosztatikus szálképzéssel előállított struktúrák orvosbiológiai alkalmazásokhoz
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs

54.Mágneses nanorészecskék előállítása és hipertermiás vizsgálata
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs

55. Mágneses részecskékkel töltött polimer szálak előállítása és hipertermiás vizsgálata
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla tudományos munkatárs

56. Changes of Glioma models on modulated electrical field hyperthermia
Konzulens: Dr. Máthé Domokos tudományos főmunkatárs