• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Modellmembránok

2016-2017

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2017.02.01. pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2017.02.15. pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés (Dr. Módos Károly) 2017.02.22. pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2017.03.01. pdf  
5 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2017.03.08. pdf  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2017.03.22. pdf  
7 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) anyaga alapján dr. Voszka István) 2017.03.29. pdf  
8 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2017.04.05. pdf  
9 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2017.04.19. pdf  
10 Tesztvizsga 2017.05.03.  

Vizsga

Vizsga

Eredmények
VVI702 4
CG8099 3
E7U99Q 4
FGC4E5 3
SYTAZ6 2
DMHCYJ 5
   
USVCLO 4
ATLDCZ 3
OR21FH 4
L0947H 4
BIW132 4
CM4VRU 4
GQC4QC 3
HESPA8 3