• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Demonstrátori munka

2017-2018

Leírás

Általános információk

A demonstrátori munka feltételei és szabályai a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben

A demonstrátorok foglalkoztatásának célja az arra alkalmas és érdemes hallgatók bevonása valamely oktatási szervezeti egység oktató és tudományos kutatómunkájába, intenzívebb és magasabb színvonalú szakmai képzésük mellett az oktatói és kutatói utánpótlás felkészítése és nevelése érdekében.

Ki lehet demonstrátor?

a)    Demonstrátori megbízásra az a másod- vagy felsőbb éves hallgató pályázhat, aki     
b)    az előző tanévben legalább jó tanulmányi átlageredményt ért el,
c)    biofizikából már vizsgát tett jeles (kivételes esetben jó) eredménnyel, statisztikából már eredményesen levizsgázott
d)    magatartása példamutató,
e)    átlagon felüli kifejezőkészséggel és idegen nyelvismerettel rendelkezik,
f)     szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe.

A demonstrátor által ellátandó feladatok:
a)    gyakorlati foglalkozások előkészítése (pl.: kísérleti berendezések működésének ellenőrzése, kalibrálása, vizsgálati minták előkészítése),
b) a gyakorlatvezető oktató munkájának segítése a gyakorlati órán,

c) részvétel az előadások technikai előkészítésében (bemutatások, illusztrációs anyagok előkészítése)

d) asszisztálás az előadásokon

e) részvétel a demonstrációk és tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában,

f) közreműködés új gyakorlati oktatási és kutatási módszerek kidolgozásában, bevezetésében.

A demonstrátori munka szabályai:

·      Minden gyakorlati csoportban legfeljebb egy demonstrátor dolgozhat

·      Minden demonstrátornak az első oktatási héten jelentkeznie kell a tanulmányi felelősnél (Dr. Voszka István) és az illető gyakorlatvezetőnél ahova be kíván járni. Az első oktatási hét után demonstrátori jelentkezést nem áll módunkban fogadni.

·      Csoport váltás a félév során nem megengedett.

·      A félév során a demonstrátor legfeljebb három alkalommal hiányozhat a gyakorlatokról (Ha valaki vállal demófelügyeletet annak négy hiányzás megengedett)

Az aláírás megszerzésének feltétele:

A megengedettnél nem több hiányzás

Aktív részvétel (gyakorlatvezető megítélése szerint) a gyakorlatokon