• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés)

2016-2017

Leírás

Általános információk

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit és Prof. Zrínyi Miklós

Tárgy gyakorlatainak felelősei:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai

Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4

Előadások: Szerdán  8.00 – 9.30  SE-EOK, Békésy terem

Gyakorlatok: Szerdán 9:50 – 11:20 , 2 csoportban, SE-EOK 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei

A tantárgy rövid leírása

Követelmények:

Az aláírás feltétele az előadásokon szerzett minimum 8 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 12, ez az óra elején 1 kérdés megválaszolását jelenti az előző heti előadáson elhangzott tananyagból), a gyakorlatok teljesítése és a jegyzőkönyvek elfogadása.

Valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga). Amennyiben a zárthelyi dolgozaton a hallgató 60%-nál jobb eredményt ér el, szóbeli vizsgát tehet. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tartunk az előadások anyagából. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, mindkét tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók egyeztetésével történik. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

Előadások

Előadások

1 Az élő rendszerek termodinamikája (bioenergetikája) (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.02.08. pdf  
2 Biológiai rendszerek különleges komponensei, a víz és a makromolekulák (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.02.15. pdf  
3 Biokompatibilis és biodegradábilis polimerek és orvosbiológiai felhasználásuk (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2017.02.22. pdf  
4 Makromolekulák hajlékonyságát és rendezett szerkezeteit meghatározó tényezők. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.01. pdf  
5 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2017.03.08. pdf  
6 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.22. pdf  
7 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.29. pdf  
8 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. Fényforrások és orvosi alkalmazások (Dr. Fidy Judit) 2017.04.05. pdf  
9 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2017.04.12.  
10 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2017.04.19. pdf  
11 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2017.04.26. pdf  
12 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2017.05.03. pdf  
13 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai (Dr. Hegedűs Tamás) 2017.05.10. pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (EOK Hári Pál terem - I. emelet) (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2017.05.17. pdf   pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 1-én) Coulter4.pdf
2 Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak febr. 8-án) Rezonancia4.pdf
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnakfebr. 15-én) Rtg4.pdf
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 22-én) szem4.pdf
5 EKG (2. csoportnak márc. 29.) EKG4.pdf
6 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 8-án) audio4_2017.pdf
7 AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak márc. 22-én)  
8 Diffúzió (2. csoportnak május 3-án) diffuzio4.pdf
9 SE tavaszi szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
10 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak április 5-én)  
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 19-én) borimp4.pdf
12 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 26-án)  
13 konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához) EOK Hári Pál terem - I. emelet