• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Fogorvosi anyagtudomány fizikai alapjai

2020-2021

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.09.10. FAFA20_1.m4a   FAFA20_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok (VIDEO) (Dr. Agócs Gergely) 2020.09.17. diasor  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások (VIDEO_1 (Határfelületi jelenségek)) (VIDEO_2 (Fázisok)) (Dr. Agócs Gergely) 2020.09.24.  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (VIDEO) (Dr. Agócs Gergely) 2020.10.01. diasor  
5 Anyagcsaládok: fémek, kerámiák (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.08. diasor  
6 Anyagcsaládok: polimerek és kompozitok (Dr. Mártonfalvi Zsolt)
3D nyomtatás a fogorovosi gyakorlatban (Dr. Kiss Balázs)(VIDEO)
2020.10.15. diasor   diasor2  
7 Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés(VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.22. diasor  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, törés. Keménység (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.29. diasor  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás
Videók
(Dr. Agócs Gergely)
2020.11.05.  
10 Hőtani, elektromos és optikai tulajdonságok
Videók
(Dr. Agócs Gergely)
2020.11.12.  
11 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.11.19. diasor  
12 Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján Biomechanika: A rágás biomechanikája. (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.11.26. diasor  
13 Implantológia fizikai alapjai

Az előadás élőben követhető ezen a zoom linken.
(Dr. Mártonfalvi Zsolt)
2020.12.03.  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.12.10.  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: írásbeli kollokvium

 

 

 

Házi feladat példák

Házi feladat példák

Oktatási hét Házi feladatok
1. 1. fejezet: 1, 3, 9, 10, 13, 17, 19
2. 1. fejezet: 22, 23, 32, 34, 35
3. 1. fejezet: 24, 25, 27, 28, 31
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.