• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

A biofizika fizikai alapjai

2021-2022

Leírás

Általános információk

Szabadon választható tárgy:

14 óra elmélet tömbösítve az első 4 oktatási héten.

Az előadások az EOK Békésy előadótermében lesznek (Tűzoltó u. 37-47) hétfőn 18:40-20:10 között  és csütörtökön  17:05-18:35 között.

Előadók:  Dr. Kósa Nikoletta, Dr. Orosz Ádám, Dr. Zolcsák Ádám.

A záróteszt az 5. oktatási héten lesz, pontos időpontját később közöljük.

 

A tantárgy rövid leírása

A tárgy célja a középiskolai oktatás hiányosságainak pótlása, az orvosi biofizika megértéséhez szükséges  ismeretek összefoglalása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

alapfizika jegyzet [pdf]

Előadások

Előadások

1 A biofizikai törvények megértéséhez szükséges minimális matematika (Dr. Zolcsák Ádám) 2021.09.06.  
2 Fizikai mennyiségek és mértékegységeik. Kinematika – mozgások (Dr. Zolcsák Ádám) 2021.09.09.  
3 Dinamika és statika – impulzus, Newton törvények, alakváltozás, nyomás, erőtörvények (Dr. Orosz Ádám) 2021.09.13. HUAlap_21_3_Dinamika_Statika_OA.pdf  
4 Munka, energia (Dr. Orosz Ádám) 2021.09.16. HUAlap_21_4_Munka_Energia_OA.pdf  
5 Folyadékok mechanikája, Rezgések. (Dr. Orosz Ádám) 2021.09.20.  
6 Hullámok. Hőtan. (Dr. Orosz Ádám) 2021.09.23.  
7 Elektromosságtan –nyugvó és mozgó töltések (Dr. Kósa Nikolett) 2021.09.27.  
8 Mágnesességtan –mágneses indukció (Dr. Kósa Nikolett) 2021.09.30.  

Vizsga

Vizsga

Tesztírás október 5-én, hétfőn 19 órakor moodle felületen az intézet gyakorlóiban.

A tesztírás időtartama 1 óra.

A következő állandókat szükséges tudni a számolásokhoz: Avogadro-szám, nehézségi gyorsulás, fénysebesség. Az esetleg szükséges egyéb állandókat megadjuk. Felkészülni a honlapon található jegyzet és az előadások alapján lehet.
34 kérdés lesz. A jó válasz +3 pont, a rossz válasz -1 pont. Ha nem válaszol, 0 pont. Legalább 50 pontot kell elérni.

A teszt megoldása megtekinthető a moodle rendszerben