• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés)

2018-2019

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2019, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emerita), Prof. Zrínyi Miklós (akadémikus) és Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi adjunktus)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi adjunktus

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a gyakorlatok teljesítése.

 

A gyakorlatok teljesítése:Jelenlét a gyakorlatokon, jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

 

Előadásokon szerezhető pontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

 

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

 

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlítása (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.06. pdf  
2 A makromolekulák és a víz különleges szerepe (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.13. pdf   pdf  
3 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2019.02.20. pdf  
4 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.27. pdf  
5 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.03.06. pdf  
6 Biofizikai termodinamika (bioenergetika). (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.03.13. pdf  
7 BME Tavaszi szünet 2019.03.20.  
8 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. Fényforrások és orvosi alkalmazások (Dr. Fidy Judit) 2019.03.27. pdf  
9 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2019.04.03. pdf  
10 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2019.04.10. pdf  
11 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Dr. Fidy Judit) 2019.04.17. pdf  
12 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán) 2019.04.24. pdf  
13 Munkaszüneti nap 2019.05.01.  
14 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2019.05.08. pdf  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2019.05.15.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, általános tudnivalók  
2 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 6-án, 3. csoportnak febr. 12-én, 4. csoportnak márc. 8-án) Coulter_4.pdf
3 Rezonancia, AFM (2. csoportnak febr. 13-án, 3. csoportnak febr. 19-én, 4. csoportnak febr. 15-én) rezonancia_4.pdf
4 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnak febr. 20-án, 3. csoportnak febr. 26-án), 4. csoportnak febr. 22-én rtg_4.pdf
5 A szem optikája (2. csoportnak febr. 27-én, 3. csoportnak márc. 5-én, 4. csoportnak márc. 1-én) szem_4.pdf
6 EKG (2. csoportnak ápr. 3-án, 3. csoportnak márc. 12-én, 4. csoportnak ápr. 5-én) EKG_4.pdf
7 BME tavaszi szünet  
8 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 24-én, 3. csoportnak márc. 26-án, 4. csoportnak ápr. 26-án)  
9 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak márc 27-én, 3. csoportnak ápr. 2-án, 4. csoportnak márc. 29-én).  
10 Diffúzió (2. csoportnak május 8-án, 3. csoportnak ápr. 9-én, 4. csoportnak május 10.én) diffuzio_4.pdf
11 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 13-án, 3. csoportnak ápr. 16-án,) audio_4.pdf
12 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 10-én, 3. csoportnak ápr. 23-án, 4. csoportnak ápr. 12-én) borimp_4.pdf
13 munkaszüneti nap  
14 Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 17-én, 3. csoportnak május 7-én, 4. csoportnak május 3-án)) rontgen-CT_4.pdf
15 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

Teljesítés [pdf] 2020.01.17.
Vizsgatételek 2019_1 [doc] 2020.01.20.
vizsgatételek_2019_2 [doc] 2020.01.19.