Kutatócsoportok

Bevezető kép

Celluláris mechanika kutatócsoport

A kutatócsoport 2017-ben alakult, a sejtbiológia, a jelátvitel és a biofizika eszköztárának felhasználásával az aktin dinamikus átrendeződésének szabályozását tanulmányozza. A mechanobiológia...

Bevezető kép

Egyfehérje biofizika kutatócsoport

Csoportunk 2021 óta működik, kutatási területünk a biomolekulák mechanikai vizsgálata lézercsipesszel és mágneses csipesszel és atomerőmikroszkóppal. Az utóbbi évtizedek során az egyedi...

Bevezető kép

Egymolekula biofizika és nanobiotechnológia kutatócsoport

A csoport kutatási területe biomolekuláris rendszerek szerkezetének, dinamikájának és mechanikai tulajdonságainak feltárása egyedi molekulák szintjén. A felvetett tudományos kérdéseket az az...

Bevezető kép

Elméleti molekuláris biofizika

Célunk makromolekuláris rendszerek dinamikájának és működésének atomi szintű megértése - ismert statikus szerkezetükből kiindulva, különböző szimulációs módszerek használatával.

Bevezető kép

Fehérjedinamika és kölcsönhatások kutatócsoport

Kutatócsoportunk 2020-ban alakult korábbi együttműködések és közös pályázatok mentén. Fehérjék szerkezeti dinamikájának és funkciójának kapcsolatát, valamint fehérjék kölcsönhatásait...

Bevezető kép

HUN-REN-SE biofizikai virológia kutatócsoport

2022-ben nyertük el az ELKH (HUN-REN) kutatócsoporti pályázatot 5 évre, évi 46 mHUF támogatással. Bár a vírusok szerkezetét és működését egyre jobban ismerjük, továbbra is nagyrészt ismeretlenek...

Bevezető kép

HUN-REN-SE Nanobiofizika Kutatócsoport

Csoportunk 2024-ben alakult a HUN-REN Hazahívó és Külföldi Kutatókat Toborzó Program támogatásával. Kutatásaink középpontjában nano méretű, biológiailag fontos molekulák és részecskék állnak....

Bevezető kép

Komplex nanorendszerek kutatócsoport

A Komplex nanorendszerek kutatócsoport 2022-ben alakult. Tagjait a foszfolipid nanorendszerek (pl. liposzómák, kohleátok, felületasszociált lipid kettősrétegek) és ezek gyakorlati, gyógyászati...

Bevezető kép

Kvantitatív in vivo molekuláris képalkotó munkacsoport

A jelenlegi képalkotó technológiák lehetővé teszik, hogy nagy időbeli és térbeli felbontással követni tudjuk az élettani folyamatokat, valamint ezzel egy időben nagyon pontos morfológiai képet is...

Bevezető kép

Makromolekuláris szerkezeti és biospektroszkópiai csoport

A csoport biológiailag releváns makromolekulák szerkezetét és stabilitását tanulmányozza. Számos spektroszkópiai eljárást használnak, a molekulaszerkezetek minél pontosabb meghatározása...

Bevezető kép

Membránfehérje kutatócsoport

Kutatásunk célpontjában transzmembránfehérjék állnak, amelyekhez számos betegség köthető, s az elérhető gyógyszerek többsége is ilyen fehérjéken hat. Célzottan olyan ABC fehérjéket...

Bevezető kép

Miofilamentum mechanobiofizika kutatócsoport (KISSLAB)

A kutatócsoport azt vizsgálja, hogy miként befolyásolja a nebulin hossza a vékony filamentum szerkezetét és dinamikáját, valamint ez által az izomösszehúzódást. Ehhez kontrol és nebulint nem...

Bevezető kép

Nanokémia kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenységében meghatározó szerepet játszik nano és mikro méret tartományba eső anyagok orvos-biológiai és gyógyszerészeti alkalmazásainak kutatása. Bioanyagoknak (biomaterials)...