Orvosi képalkotó eljárások 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy a 7. félévben.

Kreditértéke: 2

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, a Nukleáris Medicina Tanszék oktatói,.

A tantárgy oktatásának módja:egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: 12 óra előadás és 16 óra gyakorlat. Mindösszesen 28 óra. Kivitelezés tömbösítve: 6x2 óra előadás + 8x2 óra gyakorlat.

Előadások az 1-5. héten az egész évfolyamnak a Szent-Györgyi Albert előadóteremben (kedden 18:30-20:00).

Gyakorlatok az Anatómiai Intézetben az E és G csoportok számára az 1-5. héten, az F és H csoportok számára a 6-10. héten. A Humánmorfológiai Intézetben ez A és C csoportok számára az 1-5. héten, a B és D csoportok számára a 6-10. héten.

Gyakorlatok a Biofizikai Intézetben a B, D, F és H csoportok számára az 5-7. héten, az A, C, E és G csoportok számára a 8-10. héten. A D csoportoknak az október 23-i ünnep miatt elmaradó gyakorlata október 16-án 17:15-18:45-ig lesz megtartva.

Ultrahang gyakorlat a Skill Centrumban (Ernő u. 7.) az alábbi időbeosztás szerint:
 

A1 csoport: november 6 (csütörtök) 14:00-15:30
A2 csoport: október 30. (csütörtök) 14:00-15:30
A3 csoport: november 13 (csütörtök) 14:00-15:30
B1 csoport: november 27 (csütörtök) 14:00-15:30
B2 csoport: november 20 (csütörtök) 14:00-15:30
B3 csoport: december 4 (csütörtök) 14:00-15:30
C1 helyett D1 csoport: november 6 (csütörtök) 15:30-17:00
C2 helyett D2 csoport: október 30 (csütörtök) 15:30-17:00
C3 helyett D3 csoport: november 13 (csütörtök) 15:30-17:00
D1 helyett C1 csoport: november 27 (csütörtök) 15:30-17:00
D2 helyett C2 csoport: november 20 (csütörtök) 15:30-17:00
D3 helyett C3 csoport: december 4 (csütörtök) 15:30-17:00
E1 helyett F1 csoport: november 3 (hétfő) 16:45-18:15
E2 helyett F2 csoport: október 27 (hétfő) 16:45-18:15
E3 helyett F3 csoport: november 10 (hétfő) 16:45-18:15
F1 helyett E1 csoport: november 24 (hétfő) 16:45-18:15
F2 helyett E2 csoport: november 17 (hétfő) 16:45-18:15
F3 helyett E3 csoport: december 1 (hétfő) 16:45-18:15
G1 csoport: november 5 (szerda) 16:20-17:50
G2 csoport: október 29 (szerda) 16:20-17:50
G3 csoport: november 12 (szerda) 16:20-17:50
H1 csoport: november 25 (kedd 16:30-18:00
H2 csoport: november 18 (kedd 16:30-18:00
H3 csoport: december 2 (kedd 16:30-18:00

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, A Biofizikai Intézet által tartott gyakorlatok esetében az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül , vagy amikor a másik 4 betű számára tartott gyakorlatok kerülnek sorra, lehetséges és szükséges más csoportnál.

A gyakorlatok több, mint 25 %-áról való hiányzás (bármilyen okból) a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után.

Az október 7-én az előadó betegsége miatt elmaradt előadás október 14-én lesz megtartva.

A B csoportoknak október 21-én oktatási szünet miatt elmaradó gyakorlatot október 30-án, csütörtökön 17:15-18:45 között tartjuk meg.

 

A tantárgy rövid leírása

Intézetekre lebontott óraszám:

Biofizika: 4x2 óra előadás + 3x2 óra gyakorlat (teljes évfolyamnak)

Nukleáris medicina: 1x2 óra előadás (teljes évfolyamnak)

Anatómiák: 1x2 óra előadás +5x2 óra gyakorlat (fél-fél évfolyamnak)

A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a modern orvosi gyakorlat alapvető képalkotó diagnosztikai készségeinek, gondolkodásmódjának és tudásának elsajátításához járul hozzá.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.), Medicina, 2007.

Szilvási István: Nukleáris medicina, Medicina, Budapest, 2010

Nemeskéri Ágnes: Szeletanatómia, Apáthy István Alapítvány, 2004

Csillag András. Anatomy of the Living Human Atlas of Medical Imaging. Konemann, 1999. 3-8290-4264-7

Fráter Loránd: Képalkotó eljárások, Medicina, 2011

Előadások

Előadások

1 Digitális kép/XCT. A digitális kép paraméterei, tulajdonságai. A színhisztogram. Kontrasztmanipuláció. Konvoluciós eljárások. Bináris képanalízis. Háromdimenziós információ kezelése, tomográfia, projekció. A röntgensugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A CT képalkotás alapelvei, CT generációk. Képrekonstrukció, "filtered backprojection". A Hounsfield skála. Speciális technikák, mikro- és nano-CT. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.09.09. 01_Bevezeto4_KM140909.pdf  
2 NMR és MRI. Az atommag mágneses tulajdonságai, magspin, orientáció, magspinnel rendelkező atommagok. Magspinek mágneses térben, Zeeman felhasadás, Larmour-precesszió. Gerjesztés, rezonanciafetétel. Relaxációs mechanizmusok, T1, T2 relaxáció. MRI képalkotás, mágneses térgrádiens. Kontraszt az MRI-ben. Az MRI információ és kezelése. Speciális technikák, angiográfia, mozgókép, spektroszkópia, diffúziós MRI, fMRI. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.09.16. 02_MRI4_KM140916.pdf  
3 Ultrahangos módszerek. Az ultrahang (UH) jellemzői. UH keltése és detektálása, direkt és inverz piezoelektromos hatás. UH terjedése közegekben és határfelületeken. Akusztikus impedancia. Reflexió, refrakció. UH képalkotás alapjai, impulzus-visszhang elv. Laterális és axiális felbontás. UH képalkotási üzemmódok, A-mód, 1- és 2-dimenziós B-mód, TM-mód. 3D és 4D ultrahang. Doppler effektus, Doppler szonográfia. Új technikák: CVI, SonoCT, IVUS, sonoelasztográfia, kontrasztharmonikus ábrázolás (Dr. Kaposi András) 2014.09.23. 2014-09-23_uh_KAD.pdf  
4 Nukleáris medicina. Radioaktív bomlás, magsugárzások. Radioaktív sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dozimetriai alapelvek. A nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia) alapelvei. A radiofarmakonok. Instrumentáció (SPECT, PET, hibrid berenedzések). Adatgyűjtés és adatfeldolgozás. (Dr. Szilvási István) 2014.09.30. NM-gradualis_2014_Orvosi_kepalkotas_TEXT.pdf  
5 Molekuláris képalkotás. Optikai technikák (OCT). Funkcionális képalkótó eljárások. Multimodális technikák. Funkcionális és morfológiai információ korrelációja. Navigáció, képszegmentáció, képregisztráció. SPET-XCT, PET-MRI. (Dr. Máthé Domokos) 2014.10.14. molekularis_2013.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsgakövetelményekkollokvium (anatómia és biofizika részvizsgák alapján együttes %-os teljesítmény szerint, elégséges feltétele: mindkét részvizsga külön-külön is legalább 50%-os eredményű).

Részvizsga mindkét részből csak a Skill Centrumban tartott gyakorlat után várható.

Részvizsga a biofizika részből december 9-én a C csoportoknak 16:15-kor, a B csoportoknak 16:45-kor.

Részvizsga mind a biofizika, mind az anatómia részből az E és H csoportok számára december 9-én 17:30-kor.

A vizsga helyszíne a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója (EOK 1. emelet)

A vizsgáztató rendszerbe történő belépéshez szükség lesz a Neptun kódra.

Korlátozott számban lehetőség van december 9-én csak a biofizika részvizsga jvítására 16:15-kor, vagy 16:45-kor, mindkét, vagy csak az anatómia részvizsga javítására 17:30-kor. Ehhez előzetes jelentkezés szükséges emailben a voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu címen.