Fogorvosi anyagtudomány fizikai alapjai 2022-2023

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi docens

Intézeti tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A követelményrendszer letölthető innen

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Vizsga

Vizsga

Vizsga: írásbeli kollokvium

A vizsga moodle teszt formájában zajlik. A moodle rendszerben elérhető egy minta teszt amit folyamatosan frissítünk. A teljesítéshez a vizsga összpontoszámának több mint a felét kell elérni:

0-50% 1;
50,01-62,5% 2;
62,51%-75% 3;
75,01%-87,5% 4;
87,51%-100% 5

A vizsgaidőszakban konzultációkat szervezünk:

A számolási típuspéldákat megtalálják a moodle a minta tesztben.

További információk a moodle tantárgyi oldalon.