Modellmembránok 2015-2016

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2016.02.03. szerkea2016.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2016.02.17. lipoelo.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés (Dr. Módos Károly) 2016.02.24. Fenyszoras_merese2012.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2016.03.02. lipo16_kalorimetria_fluoreszcencia.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: elektronspin rezonancia (Dr. Gróf Pál) 2016.03.09.  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2016.03.16. lipodiag_2016.pdf  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2016.03.30. lipother_2016.pdf  
8 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2016.04.06. hegedus_2016.pdf  
9 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) Az előadás helye az I. számú Sebészeti Klinika tanterme (Üllői út 78) 2016.04.13. Sarkadi_2016.pdf  
10 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) ( EOK Beznák Aladár terem - I. emelet) 2016.04.20. Matko_2016.pdf  
11 Ph. D. hallgatók beszámolója membránokkal kapcsolatos kutatásaikról (Bozó Tamás, Bőcskei-Antal Barnabás, Kósa Nikoletta) (EOK Hevesy György terem) 2016.04.27.  
12 Tesztvizsga 2016.05.04.  

Vizsga

Vizsga

Teszt eredmények:

FOK jegy
D9JD0B 3
SP4D77 3
FWRQ13 4
JCX1RZ 3
YD47FK 3
I2DDW7 4
B4HXA6 3
LLLXUB 2
Y63E41 4
ZX22ZC 4
LCKRHC 4
R6ZJSL 4
H815SE 4
JDWCRT 3
ZQ1L24 4
UNYFLX 4
GSIL6Z 4
GYTK jegy
APYD9P 4
HOZLBX 3
E5GN96 4
X2SUB2 3
W7BM60 4
JQ42E3 3
DQN61W 4
DMVJMV 4
JPYRCM 5
IVBVA8 4