Az élő sejt fizikai biológiája (PPKE ITK) 2016-2017

Leírás

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

1.     Cox, M.M. és Phillips G.N. Jr. (2007) Handbook of proteins: Structure, Function and Methods. John Wiley & Sons Inc. New York

2.     Muñoz V. (2008) Protein folding, misfolding and aggregation. RSC Publishing, Cambridge.

3.     Csermely P. (2001) Stresszfehérjék, Vince kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat

4.    Creighton, T.E. (1993) Proteins: Structures and molecular properties. WH Freeman and Co. New York

Előadások

Előadások

1 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: Levinthal paradoxon, fehérje gombolyodás, intermedier állapotok, landscape modellek (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.02.15. 2017_02_15_OB_MSc_I_1_OSz.pdf  
2 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: hibásan tekeredett fehérjeszerkezetek, amiloid fibrillumok, konformációs betegségek (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.02.22. 2017_02_15_OB_MSc_I_2_OSz.pdf  
3 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: fluoreszcencia, FRET, foszforeszencia, stopped-flow, quenched-flow (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.03.01. 2017_03_01_Fluoreszcencia_Spektroszkopiak_KM.pdf  
4 Fehérjék szerkezeti hierarchiája (Dr. Smeller László) 2017.03.08. AFeherjekHierarchikusSzerkezete_ver8.pdf  
5 Fehérjék stabilitása: stabilitási fázisdiagram, extrém körülmények, termofil és piezofil enzimek (Dr. Smeller László) 2017.03.22. Feherjekstabilitasa_ver8.pdf  
6 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD (Dr. Smeller László) 2017.03.29. Feherjek_IR_CD_Spektroszkopiaja_2017_v8_.pdf  
7 Fehérjék szerkezetének és funkciójának mikroszkópi vizsgálata (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.04.05. 2017_04_05_mikroszkop_OSz.pdf  
8 Fehérjék biológiai aktivitásának egyedi molekula szintű vizsgálata (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.04.26. 2017_04_26_egymolekula_KM.pdf  
9 Fehérjék sejtbeli funkciójának tanulmányozása modern mikroszkópos módszerekkel (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.05.03.  
10 Látogatás a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének kutatólaboratóriumaiban (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.05.10.  
11 Dinamikus fehérjeszerkezetek a sejtben (Dr. Osváth Szabolcs) 2017.05.17. Dinamikus_Feherjerendszerek_KM20170517.pdf