Orvosi képalkotó eljárások 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy a 7. félévben.

Kreditértéke: 2

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, a Nukleáris Medicina Központ oktatói,.

A tantárgy oktatásának módja:egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: 12 óra előadás és 16 óra gyakorlat. Mindösszesen 28 óra. Kivitelezés tömbösítve: 6x2 óra előadás + 8x2 óra gyakorlat.

Előadások az 1-5. héten az egész évfolyamnak a Szent-Györgyi Albert előadóteremben (kedden 17:20-18:50).

Gyakorlatok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben
az A, B, C és F csoportok részére az 5-7. héten, a D, E, G és H csoportok részére a 8-10. héten.

Az F csoportok október 23-án elmaradó gyakorlata október 16-án 18:20-tól lesz megtartva.
A D csoportok november 1-én elmaradó gyakorlata november 8-án 17:10-kor lesz megtartva.

Gyakorlatok az Anatómiai Intézetben:
  Az A-D csoportok számára az 1-4. héten, az E-F csoportok számára a 3-6. heteken, a G és H csoportok számára a 8-11. heteken.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, A Biofizikai Intézet által tartott gyakorlatok esetében az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül , vagy amikor a másik 4 betű számára tartott gyakorlatok kerülnek sorra, lehetséges és szükséges más csoportnál.

A gyakorlatok több, mint 25 %-áról való hiányzás (bármilyen okból) a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

Ultrahang gyakorlat a Szimulációs Központban (Ernő u. 7)
         
30.okt hétfő 10:00-11:30 B1  
30.okt hétfő 15:30-17:00 F1  
02.nov csütörtök 16:00-17:30 A1  
03.nov péntek 13:10-14:40 C1  
06.nov hétfő 15:30-17:00 F2  
08.nov szerda 13:45-15:15 B4  
08.nov szerda 15:30-17:00 B2  
09.nov csütörtök 14:15-15:45 A4  
09.nov csütörtök 16:00-17:30 A2  
10.nov péntek 11:30-13:00 C4  
10.nov péntek 13:10-14:40 C2  
13.nov hétfő 15:30-17:00 G4  
15.nov szerda 15:30-17:00 B3  
16.nov csütörtök 16:00-17:30 A3  
17.nov péntek 13:10-14:40 C3  
20.nov hétfő 12:00-13:30 H1  
22.nov szerda 15:30-17:00 D1  
23.nov csütörtök 16:00-17:30 G1  
24.nov péntek 13:10-14:40 E1  
27.nov hétfő 12:00-13:30 H2  
29.nov szerda 15:30-17:00 D2  
30.nov csütörtök 14:15-15:45 H4  
30.nov csütörtök 16:00-17:30 G2  
01.dec péntek 13:10-14:40 E2  
04.dec hétfő 12:00-13:30 H3  
06.dec szerda 15:30-17:00 D3  
07.dec csütörtök 16:00-17:30 G3  
08.dec péntek 13:10-14:40 E3  

Az egyes csoportok összetétele letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/skill_csoportok_2017.pdf

A tantárgy rövid leírása

Intézetekre lebontott óraszám:

Biofizika: 4x2 óra előadás + 3x2 óra gyakorlat (teljes évfolyamnak)

Nukleáris medicina: 1x2 óra előadás (teljes évfolyamnak)

Anatómiák: 1x2 óra előadás +5x2 óra gyakorlat (fél-fél évfolyamnak)

A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a modern orvosi gyakorlat alapvető képalkotó diagnosztikai készségeinek, gondolkodásmódjának és tudásának elsajátításához járul hozzá.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.), Medicina, 2007.

Szilvási István: Nukleáris medicina, Medicina, Budapest, 2010

Nemeskéri Ágnes: Szeletanatómia, Apáthy István Alapítvány, 2004

Csillag András. Anatomy of the Living Human Atlas of Medical Imaging. Konemann, 1999. 3-8290-4264-7

Fráter Loránd: Képalkotó eljárások, Medicina, 2011

Előadások

Előadások

1 Digitális kép/XCT. A digitális kép paraméterei, tulajdonságai. A színhisztogram. Kontrasztmanipuláció. Konvoluciós eljárások. Bináris képanalízis. Háromdimenziós információ kezelése, tomográfia, projekció. A röntgensugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A CT képalkotás alapelvei, CT generációk. Képrekonstrukció, "filtered backprojection". A Hounsfield skála. Speciális technikák, mikro- és nano-CT. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.09.12. 2017_09_12_kepfeldolg_rtg_KM.pdf  
2 Ultrahangos módszerek. Az ultrahang (UH) jellemzői. UH keltése és detektálása, direkt és inverz piezoelektromos hatás. UH terjedése közegekben és határfelületeken. Akusztikus impedancia. Reflexió, refrakció. UH képalkotás alapjai, impulzus-visszhang elv. Laterális és axiális felbontás. UH képalkotási üzemmódok, A-mód, 1- és 2-dimenziós B-mód, TM-mód. 3D és 4D ultrahang. Doppler effektus, Doppler szonográfia. Új technikák: CVI, SonoCT, IVUS, sonoelasztográfia, kontrasztharmonikus ábrázolás (Dr. Kaposi András) 2017.09.19. 2017-09-19_uh_KAD.pdf  
3 NMR és MRI. Az atommag mágneses tulajdonságai, magspin, orientáció, magspinnel rendelkező atommagok. Magspinek mágneses térben, Zeeman felhasadás, Larmour-precesszió. Gerjesztés, rezonanciafetétel. Relaxációs mechanizmusok, T1, T2 relaxáció. MRI képalkotás, mágneses térgrádiens. Kontraszt az MRI-ben. Az MRI információ és kezelése. Speciális technikák, angiográfia, mozgókép, spektroszkópia, diffúziós MRI, fMRI. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.09.26. 2017_09_26_MRI_KM.pdf  
4 Molekuláris képalkotás. Optikai technikák (OCT). Funkcionális képalkótó eljárások. Multimodális technikák. Funkcionális és morfológiai információ korrelációja. Navigáció, képszegmentáció, képregisztráció. SPET-XCT, PET-MRI. (Dr. Máthé Domokos) 2017.10.03. 2017_10_03_molekularis_kepalkotas_MD.pdf  
5 Nukleáris medicina. Radioaktív bomlás, magsugárzások. Radioaktív sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dozimetriai alapelvek. A nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia) alapelvei. A radiofarmakonok. Instrumentáció (SPECT, PET, hibrid berenedzések). Adatgyűjtés és adatfeldolgozás. (Dr. Szilvási István) 2017.10.10. Szilvasi_20171102.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsgakövetelményekkollokvium (anatómia és biofizika részvizsgák alapján együttes %-os teljesítmény szerint, elégséges feltétele: mindkét részvizsga külön-külön is legalább 50%-os eredményű).

Aki nem tud, vagy nem akar a szorgalmi időszakban zárótesztet írni, vagy akinek nem sikerült a tesztje, azok számára a vizsgaidőszakban is meg fogunk hirdetni néhány időpontot.

Kérünk mindenkit, aki a szorgalmi időszakban letette mindkét részvizsgát, hogy jelentkezzen a Neptunon a december 18-i vizsgaidőpontra. Akkor fog a jegye bekerülni a Neptunba.

Vizsgateszt írás az A, B, C és F csoportok számára november 23-án csütörtökön lesz a következő időbeosztás szerint:
15 óra: A csoportok
16 óra: B3 és F csoportok
17 óra: B1, B2 és C csoportok.

Vizsgateszt írás a D, E, G és H csoportok számára december 14-én csütörtökön lesz a következő időbeosztás szerint:
15 óra: H csoportok
16 óra: G  csoportok
17 óra: D és E csoportok.

A tesztírás helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója. Ott kerül sor mind a biofizika, mind az anatómia részvizsgára.