Modellmembránok 2020-2021

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Az előadások online, ZOOM-on keresztül lesznek megtartva. A meeting iD-t az egyes előadásoknál fogják megtalálni.

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2021.02.16. szerkea_2021_4_honlap.pdf   Modellmembran_HU_1_x265.mp4  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2021.02.23. lipoelo4_2017.pdf   Lipo_eloallitas_Voszka.mp4  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés, ESR https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260 felvétel: https://kaltura.semmelweis.hu/media/Modellmembran_schayg_radiospektrHU_1280x908/1_q5np4skh (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.02. RadioSpectroscopy_HU_2021_NMR_ESR_Mikrohullam.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia https://semmelweis.zoom.us/j/93162420260 (Dr. Schay Gusztáv) 2021.03.09. Kalorimetria_fluoreszcencia_TFGSCH2020.pdf   Fenyszoras_merese2020.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: Röntgenszórás A felvétel elérhető: https://kaltura.semmelweis.hu/media/rontgendiffrakcio_Bota_Attila_2021_03_16/1_x6kpfyzg (Dr. Bóta Attila) 2021.03.16. Liposzomak_szerkezetvizsg_rontgen.pdf  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) A felvétel elérhető: https://kaltura.semmelweis.hu/media/lipo_diag_ther_1_2021_03_23/1_dt2ll189 2021.03.23. lipodiag_2016.pdf  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) A felvétel elérhető: https://kaltura.semmelweis.hu/media/t/1_efmuo6nw 2021.03.30. lipother_2021_4.pdf  
8 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) anyaga alapján Dr. Liliom Károly. A felvétel elérhető: https://kaltura.semmelweis.hu/media/Mikrodomen_LiliomK_2021-04-06/1_kieohj43 2021.04.06. Modellmembranok_2021-04-06-LK.pdf  
9 Membránreceptorok szerkezete és funkciója. A felvétel elérhető: https://kaltura.semmelweis.hu/media/Receptorok_LiliomK_2021-04-20/1_wvjavw9s (Dr. Liliom Károly) 2021.04.20. Membranreceptorok-2021-04-20-LK.pdf  
10 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) https://kaltura.semmelweis.hu/media/Sarkadi_2021_04_27/1_ddw5xsne 2021.04.27. SE_Biofiz_eload_2021_Sarkadi_TRP-lipidek.pdf  
11 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) https://kaltura.semmelweis.hu/media/membrankurzus_2021a_GMT20210504-143218_Recording_1920x1200/1_lm9i2u0j 2021.05.04. hegedus_modellmembranok_2021www.pdf  
12 Ph D hallgatók beszámolója liposzómákkal kapcsolatos kutatásaikról (Kiss Bálint, Dr. Kósa Nikoletta, Dr. Zolcsák Ádám) https://kaltura.semmelweis.hu/media/PhD_hallg_2021_05_11/1_4z1z4aop 2021.05.11.  
13 Tesztvizsga (A részleteket lásd a vizsga fülön) zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/97189994777 2021.05.18.  

Vizsga

Vizsga

Tesztírás május 18-án 16:30-kor a moodle rendszerben zoom bejelentkezéssel. (zoom link: https://semmelweis.zoom.us/j/97189994777)
30 egyszerű választásos tesztkérdés.
Osztályozás:
27- 30 pont  jeles
23- 26 pont  jó
19- 22 pont  közepes
15- 18 pont elégséges
0- 14 pont elégtelen

Javítás szóban lehetséges a vizsgaidőszak folyamán Dr. Voszka Istvánnál emailes időpont egyeztetés után.
(email: voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu)