Fehérjék és fehérjehálózatok (PPKE ITK) 2011-2012

Leírás

Általános információk

Előadók:  Prof. Kellermayer Miklós, Dr. Smeller László, Dr. Osváth Szabolcs

A tantárgy rövid leírása

Cél: a kurzus célja, hogy első félévének előadásai, konzultációi és vizsgadolgozata alapján a kurzuson részt vevő hallgatókat alkalmassá tegye a biotechnológiai alkalmazások fehérjékkel kapcsolatos ismereteinek rendszerszintű értelmezésére, és konkrét példákat is adjon ezek szokásos megvalósítási problémáira. A kurzus második félévében a hallgatók a fehérjehálózatok példáján általános, szemléletformáló ismereteket kapnak a sejtes alkotó elemek rendszerszintű elemzéséről és viselkedésmódjairól, valamint konkrét példákat is megoldanak ezek gyógyszertervezéssel kapcsolatos felhasználási lehetőségeire.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Ajánlott irodalom:

 

1.     Cox, M.M. és Phillips G.N. Jr. (2007) Handbook of proteins: Structure, Function and Methods. John Wiley & Sons Inc. New York

2.     Muñoz V. (2008) Protein folding, misfolding and aggregation. RSC Publishing, Cambridge.

3.     Csermely P. (2001) Stresszfehérjék, Vince kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat

4.     Creighton, T.E. (1993) Proteins: Structures and molecular properties. WH Freeman and Co. New York

Előadások

Előadások

1 Fehérjék szerepe az élő rendszerekben és a nanotechnológiában (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.02.15. output.pdf  
2 Fehérjék szerkezeti hierarchiája (Dr. Smeller László) 2012.02.22. AFeherjekHierarchikusSzerkezete4.pdf  
3 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: fluoreszcencia, FRET, foszforeszencia, stopped-flow, quenched-flow (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.02.29. Fluoreszcencia  
4 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD (Dr. Smeller László) 2012.03.07. Feherjek_IR_CD_Spektroszkopiaja_2012_v3.pdf  
5 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: Levinthal paradoxon, fehérje gombolyodás, intermedier állapotok, landscape modellek (Dr. Osváth Szabolcs) 2012.03.14. folding_1.pdf  
6 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: hibásan tekeredett fehérjeszerkezetek, amiloid fibrillumok, konformációs betegségek (Dr. Osváth Szabolcs) 2012.03.21. folding_2.pdf  
7 Fehérjék stabilitása: stabilitási fázisdiagram, extrém körülmények, termofil és piezofil enzimek (Dr. Smeller László) 2012.03.28. Feherjekstabilitasa_ver5.pdf  
8 Fehérjék biológiai aktivitásának egyedi molekula szintű vizsgálata (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.04.11. Egymolekula_vizsgalatok  
9 Fehérjék szerkezetének és funkciójának mikroszkópi vizsgálata (Dr. Osváth Szabolcs) 2012.04.18. mikroszkop_I.pdf  
10 Fehérjék sejtbeli funkciójának tanulmányozása modern mikroszkópos módszerekkel (Dr. Osváth Szabolcs) 2012.04.25. mikroszkop_II.pdf  
11 Dinamikus fehérjeszerkezetek a sejtben (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.05.02. Feherjeszerkezetek.pdf  
12 Látogatás a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének kutatólaboratóriumaiban (Dr. Osváth Szabolcs) 2012.05.09.  
13 Konzultáció, vizsgadolgozat (Dr. Smeller László) 2012.05.16.