Biofizika 2. (GyTK) 2012-2013

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2013.02.07.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás (Dr. Herényi Levente) 2013.02.14.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Kaposi András) 2013.02.21. 2013-02-21_uh_KAD.pdf  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2013.02.28. izotop_gyk_2013.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2013.03.07. Transzport.pdf  
6 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2013.03.21.  
7 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2013.04.04.  
8 A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál-változások az ingerküszöb alatt, Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.04.11. membpoti02013a.pdf   membpot12013b.pdf  
9 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2013.04.18.  
10 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Osváth Szabolcs) 2013.04.25. II_9_handout_HU.pdf  
11 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2013.05.02. Spektroszkopia8_2013.pdf  
12 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Osváth Szabolcs) 2013.05.09. II_13_kiadni.pdf  
13 Egyéb szerkezet vizsgáló módszerek (Dr. Herényi Levente) 2013.05.16.  

Vizsga

Vizsga

Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 28-ig tart.

 A vizsganapok

GyTK hallgatóknak május 23, 27, 30, június 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27. Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 10-ig ki fogjuk írni a honlapra.

A vizsgaidőszakban konzultációkat tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

Május 21, 23, 27, 30, Június 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Augusztus 22, 26.

Verseny

Verseny

Eredmények:

GyTK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B összesen  
Szilvay András A1 Mihályi Márta 80 75 155 I. díj
Zolcsák Ádám A1 Mihályi Márta 75 57 132 II. díj
Füredi-Bak Ivett B2 Mihályi Márta 55 66 121 III. díj

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYK szigorlati tételek 2013 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlat
1 - 45, 47-51
2 75  
3 -  
4 61, 85, 88  
5 41, 44  
6 56, 57, 59 Audio: 76, 77, 78
7 - Impulzus: 91, 92
8 -  
9 -  
10 73, 74  
11    
12    
13    
14