Modellmembránok 2014-2015

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2015.02.05. szerkea2015.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2015.02.19. lipoelo2015.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés (Dr. Módos Károly) 2015.02.26. Fenyszoras_merese2012.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2015.03.05. lipo15.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: elektronspin rezonancia (Dr. Gróf Pál) 2015.03.12.  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2015.03.19. lipodiag2015.pdf  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2015.03.26. lipother2015.pdf  
8 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2015.04.09. SE_Biofiz_eload_2015_Sarkadi_TRP-lipidek.pdf  
9 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) anyagának felhasználásával Dr. Voszka István) 2015.04.16. matko2014.pdf  
10 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2015.04.23. hegedus_modellmembranok4_2015www.pdf  
11 Tesztvizsga (kezdés 18 órakor) 2015.05.07.  

Dokumentumok

Dokumentumok

teszt eredmények [pdf] 2024.05.25.