Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2015-2016

Leírás

Általános információk

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit és Prof. Zrínyi Miklós

Tárgy gyakorlatainak felelőse és tanulmányi felelős:

Dr. Varga Zsófia, tudományos munkatárs,

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai

Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4

varga.zsofia@ med.semmelweis-univ.hu

hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Előadások: 8.15 – 9.45  SE-EOK, Békésy terem

Gyakorlatok: 10:15 – 11:45 , 2 csoportban, 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei

A tantárgy rövid leírása

Követelmény: Az aláírás feltétele az előadásokon szerzett minimum 8 pont elérése, a gyakorlatok teljesítése és a jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszakban íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése. Amennyiben a zárthelyi dolgozaton a hallgató 80%-nál jobb eredményt ér el, mentesül a szóbeli vizsgán a gyakorlati tétel húzása alól. A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tartunk az előadás és a gyakorlatok anyagából. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, mindkét tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A gyakorlati anyagból egy tételt húzatunk. A végső jegy megállapítása a részvizsgajegyek alapján a vizsgáztatók egyeztetésével történik. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

Előadások

Előadások

1 Az élő rendszerek termodinamikája (bioenergetikája) (Dr. Zrínyi Miklós) 2016.02.17. 2016_02_17_termodin_ZM.pdf  
2 A biológiai „anyag” szerkezetét meghatározó kölcsönhatások és funkcionális jelentőségük. (Dr. Fidy Judit) 2016.02.24. 2016_02_24_anyagszerk_FJ.pdf  
3 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány (Dr. Fidy Judit) 2016.03.02. 2016_03_02_feny_FJ.pdf  
4 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2016.03.09. 2016_03_09_rtg_gamma_FJ.pdf  
5 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2016.03.16. 2016_03_16_UH_FJ.pdf  
6 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2016.03.23.  
7 Biológiai rendszerek különleges komponensei, a víz és a makromolekulák (Dr. Zrínyi Miklós) 2016.03.30. 2016_03_30_viz_es_makromolekulak(ZM).pdf  
8 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2016.04.06. 2016_04_06_MRI_FJ.pdf  
9 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.04.13. 2016_04_13_Mol_Elasticity_KM.pdf  
10 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2016.04.20. 2016_04_20_transzport1_ZM.pdf  
11 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai (Dr. Hegedűs Tamás) 2016.04.27. 2016_04_27_modellmembranok_HT.pdf  
12 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2016.05.04. 2016_05_04_transzport3_ZM.pdf  
13 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2016.05.11. 2016_05_11_bioelektronika1_DA.pdf   2016_05_11_bioelektronika2_DA.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 24-én) 2016_02_25_Coulter_JHA.pdf
2 Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak márc. 2-án) 2016_02_25_Rezonancia_JHA.pdf
3 A szem optikája (2. csoportnak febr. 17-én) 2016_03_02_szem.pdf
4 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak május 4-én)  
5 EKG (2. csoportnak márc. 30.) EKG.pdf
6 SE tavaszi szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
7 AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak márc. 16-án)  
8 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 9-én) audiometria.pdf
9 Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció, Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 20-án) rtg_CT.pdf
10 Diffúzió (2. csoportnak ápr. 27-én) Diffuzio.pdf
11 Példamegoldás (2. csoportnak ápr. 13-án)  
12 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 6-án) Borimpedancia_gyakorlat.pptx
13 konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

pontok [xls] 2024.05.25.
jegyzőkönyvek_2. csoport [xls] 2024.05.25.
gyak ZH eredmények [xls] 2024.05.17.
BME vizsgatételek [doc] 2024.05.25.
BME gyakorlati ZH (pót után) [xls] 2024.05.25.