Orvosi képalkotó eljárások 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy a 7. félévben.

Kreditértéke: 2

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet oktatói.

A tantárgy oktatásának módja: blokkosítva.  Óramegoszlás: 12 óra előadás és 16 óra gyakorlat. Mindösszesen 28 óra. Kivitelezés tömbösítve: 6x2 óra előadás + 8x2 óra gyakorlat.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, A Biofizikai Intézet által tartott gyakorlatok esetében az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül , vagy amikor a másik 4 betű számára tartott gyakorlatok kerülnek sorra, lehetséges és szükséges más csoportnál.

A gyakorlatok több, mint 25 %-áról való hiányzás (bármilyen okból) a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után.

Gyakorlatok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben keddenként 13:20-18:10között az alábbi napokon:

A csoportok: szeptember 11:
E csoportok: szeptember 18.
B csoportok: október 2.
F csoportok: október 9.
C csoportok: október 30.
G csoportok: november 6.
D csoportok: november 13.
H csoportok: november 20.

Előadások:

A és E csoportok szept. 11  kedd 9:55-11:25 Ultrahang
A és E csoportok szept. 14  péntek 9:40-11:10 Digitális kép, röntgen-CT
A és E csoportok szept. 18  kedd 9:55-11:25 MRI
A és E csoportok szept. 21  péntek 9:40-11:10 Molekuláris képalkotás
B és F csoportok okt. 2  kedd 9:55-11:25 Ultrahang
B és F csoportok okt. 5  péntek 9:40-11:10 Digitális kép, röntgen-CT
B és F csoportok okt. 9  kedd 9:55-11:25 MRI
B és F csoportok okt. 12  péntek 9:40-11:10 Molekuláris képalkotás
C és G csoportok okt. 26  péntek 9:40-11:10 Ultrahang
C és G csoportok okt. 30.  kedd 9:55-11:25 Digitális kép, röntgen-CT
C és G csoportok nov. 6.  kedd 9:55-11:25 MRI
C és G csoportok nov. 9.  péntek 9:40-11:10 Molekuláris képalkotás
D és H csoportok nov. 13.  kedd 9:55-11:25 Ultrahang
D és H csoportok nov. 16.  péntek 9:40-11:10 Digitális kép, röntgen-CT
D és H csoportok nov. 23.  péntek 9:40-11:10 Molekuláris képalkotás
D és H csoportok nov. 27.  kedd 9:55-11:25 MRI

Gyakorlat a skill centrumban (ernő u. 7.): 
A1 csoport  szept. 12. szerda 12:00-13:30
A2 csoport szept. 12. szerda  13:40-15:10
A3 csoport szept. 12. szerda  15:20-16:50
A4 csport szept.  18. kedd 12:00-13:30

E1 csoport szept. 19. szerda 12:00-13:30
E2 csoport szept 19. szerda 13.40-15:10
E3 csoport szept. 19. szerda 15:20-16:50

A csoportok beosztása letölthető innen (nem azonos az eredeti csoportbeosztással):
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/a_e_oessz.XLSX

Az anatómia gyakorlatok beosztása letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hallgatoi_info_AE.pdf

Gyakorlat a skill centrumban (Ernő u. 7.):A gyakorlat összefoglalója letölthető innen: UH skill gyakorlat jegyzet [pdf]
B1 csoport: október 3 (szerda) 12:00-13:30
B2 csoport: október 3 (szerda) 13:40-15:10
B3 csoport: október 3 (szerda) 15:20-16:50
B4 csoport: október 9 (kedd) 12:00-13:30

F1 csoport: október 10 (szerda) 12:00-13:30
F2 csoport: október 10 (szerda) 13:40-15:10
F3 csoport: október 10 (szerda) 15:20-16:50

a B csoportok skill beosztása letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/skill_b.pdf

Az F csoportok az eredeti csoportbeosztás szerint mennek a skill centrumba.
 

A B és F csoportok anatómia beosztása letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hallgatoi_info_BF.pdf

Gyakorlat a skill centrumban (Ernő u. 7.

G4 csoport október 30, kedd 12:00-13:30
C1 csoport: október 31 (szerda) 12:00-13:30
C2 csoport: október 31 (szerda) 13:40-15:10
C3 csoport: október 31 (szerda) 15:20-16:50

C4 csoportnovember 6, kedd 12:00-13:30
G1 csoport: november 7 (szerda) 12:00-13:30
G2 csoport:november 7 (szerda) 13:40-15:10
G3 csoport: november 7 (szerda) 15:20-16:50

A skill gyakorlatok beosztása letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/skill_c_g.pdf


Gyakorlat a skill centrumban (Ernő u. 7.):A gyakorlat összefoglalója letölthető innen: UH skill gyakorlat jegyzet [pdf]
D1 csoport:november 14 (szerda) 12:00-13:30
D2 csoport: november 14 (szerda) 13:40-15:10
D3 csoport:november 14 (szerda) 15:20-16:50
D4 csoport:november 20 (kedd) 12:00-13:30

H1 csoport: november 21 (szerda) 12:00-13:30
H2 csoport: november 21 (szerda) 13:40-15:10
H3 csoport:november 21 (szerda) 15:20-16:50
H4 csoport november 27 (kedd) 12:00-13:30

A skill gyakorlatok beosztása letölthető innen:http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/skill_d_h.pdf

Azok számára, akik valamilyen okból nem tudtak részt venni a képalkotó biofizika gyakorlatokon, pótgyakorlatot tartunk december 4-én, kedden a következő időbeosztással:
13:20-kor digitális képfeldolgozás (1.204-es gyakorló)
15 órakor ultrahangos képalkotás (1.205-ös gyakorló)
16:40-kor molekuláris képalkotás (1.206-os gyakorló)

A tantárgy rövid leírása

Intézetekre lebontott óraszám:

Biofizika: 4x2 óra előadás + 3x2 óra gyakorlat (teljes évfolyamnak)

Anatómiák: 1x2 óra előadás +5x2 óra gyakorlat (fél-fél évfolyamnak)

A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a modern orvosi gyakorlat alapvető képalkotó diagnosztikai készségeinek, gondolkodásmódjának és tudásának elsajátításához járul hozzá.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.), Medicina, 2007.

Szilvási István: Nukleáris medicina, Medicina, Budapest, 2010

Nemeskéri Ágnes: Szeletanatómia, Apáthy István Alapítvány, 2004

Csillag András. Anatomy of the Living Human Atlas of Medical Imaging. Konemann, 1999. 3-8290-4264-7

Fráter Loránd: Képalkotó eljárások, Medicina, 2011

Előadások

Előadások

1 NMR és MRI. Az atommag mágneses tulajdonságai, magspin, orientáció, magspinnel rendelkező atommagok. Magspinek mágneses térben, Zeeman felhasadás, Larmour-precesszió. Gerjesztés, rezonanciafetétel. Relaxációs mechanizmusok, T1, T2 relaxáció. MRI képalkotás, mágneses térgrádiens. Kontraszt az MRI-ben. Az MRI információ és kezelése. Speciális technikák, angiográfia, mozgókép, spektroszkópia, diffúziós MRI, fMRI. (Dr. Szigeti Krisztián) 2018.11.06. 2018_02_05_MRI_SzK.pdf  
2 Ultrahangos módszerek. Az ultrahang (UH) jellemzői. UH keltése és detektálása, direkt és inverz piezoelektromos hatás. UH terjedése közegekben és határfelületeken. Akusztikus impedancia. Reflexió, refrakció. UH képalkotás alapjai, impulzus-visszhang elv. Laterális és axiális felbontás. UH képalkotási üzemmódok, A-mód, 1- és 2-dimenziós B-mód, TM-mód. 3D és 4D ultrahang. Doppler effektus, Doppler szonográfia. Új technikák: CVI, SonoCT, IVUS, sonoelasztográfia, kontrasztharmonikus ábrázolás (Dr. Kaposi András) 2018.11.13. 2018-09_uh_KAD.pdf  
3 Digitális kép/XCT. A digitális kép paraméterei, tulajdonságai. A színhisztogram. Kontrasztmanipuláció. Konvoluciós eljárások. Bináris képanalízis. Háromdimenziós információ kezelése, tomográfia, projekció. A röntgensugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A CT képalkotás alapelvei, CT generációk. Képrekonstrukció, "filtered backprojection". A Hounsfield skála. Speciális technikák, mikro- és nano-CT. (Dr. Liliom Károly) 2018.11.16. 2017_09_12_kepfeldolg_rtg_KM.pdf  
4 Molekuláris képalkotás. Optikai technikák (OCT). Funkcionális képalkótó eljárások. Multimodális technikák. Funkcionális és morfológiai információ korrelációja. Navigáció, képszegmentáció, képregisztráció. SPET-XCT, PET-MRI. (Dr. Máthé Domokos) 2018.11.23. 2018_11_molekularis_MD.pdf  
5 NMR és MRI. Az atommag mágneses tulajdonságai, magspin, orientáció, magspinnel rendelkező atommagok. Magspinek mágneses térben, Zeeman felhasadás, Larmour-precesszió. Gerjesztés, rezonanciafetétel. Relaxációs mechanizmusok, T1, T2 relaxáció. MRI képalkotás, mágneses térgrádiens. Kontraszt az MRI-ben. Az MRI információ és kezelése. Speciális technikák, angiográfia, mozgókép, spektroszkópia, diffúziós MRI, fMRI. (Dr. Smeller László) 2018.11.27. 2018_09_18_MRI_KM_SL_V3.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsgakövetelményekkollokvium (anatómia és biofizika részvizsgák alapján együttes %-os teljesítmény szerint, elégséges feltétele: mindkét részvizsga külön-külön is legalább 50%-os eredményű).
Tesztírás a 3 hetes blokk végén.

Aki nem tud, vagy nem akar a szorgalmi időszakban zárótesztet írni, vagy akinek nem sikerült a tesztje, azok számára a vizsgaidőszakban is meg fogunk hirdetni néhány időpontot.

A tesztírás helye a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlója. Ott kerül sor mind a biofizika, mind az anatómia részvizsgára.
Tesztírás szeptember 26-án 14 órakor az A1 15 órakor az A2 és A3, 16 órakor az E csoportok számára.

Tesztírás a B csoportok számára október 17-én, szerdán 15 órakor, az F csoportok számára október 17-én, szerdán 16 órakor.

Tesztírás a C csoportoknak november 10-én (szombaton) 13 órakor, a G csoportoknak november 10-én, szombaton 14 órakor.

Tesztírás a D csoportok részére november 28-án, szerdán 15 órakor, a H csoportok részére november 28-án, szerdán 16 órakor.