Bővített sugárvédelmi tanfolyam 2020-2021

Leírás

Általános információk

1.

2021.04.06. kedd

08:15

5

Bevezetés

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

2.

2021.04.06. kedd

08:20

45

Atomfizikai ismeretek, röntgensugárzás és radioaktivitás

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

3.

2021.04.06. kedd

09:15

90

Az ionizáló sugárzás és az anyag kölcsönhatása, a sugárzás mérése

Kaposi András dr.

egyetemi docens, Ph D

4.

2021.04.06. kedd

11:00

45

Az ionizáló sugárzás biológiai egészségkárosító hatásai

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

5.

2021.04.06. kedd

12:15

90

Dózisfogalmak és használatuk, dózisszámítások, lakossági sugárterhelések

Taba Gabriella

sugárvédelmi szolgálatvezető

6.

2021.04.06. kedd

14:00

90

A sztochasztikus hatások sugárvédelmi vonatkozásai

Sáfrány Géza dr.

főosztályvezető, MTA doktora

7.

2021.04.06. kedd

15:30

45

Konzultáció (dozimetria, sugárbiológia)

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

8.

2021.04.07. szerda

08:15

90

A sugárvédelemmel kapcsolatos szervezetek és jogi szabályok (különös tekintettel az utóbbi évek változásaira)

Salik Ádám

kutató fizikus

9.

2021.04.07. szerda

10:00

90

A sugárvédelem rendszere, mentességi, dóziskorlátozási, beavatkozási és más vonatkoztatási szintek

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

10.

2021.04.07. szerda

12:00

90

Sugárvédelmi megbízottak és ionizáló sugárzással dolgozók feladatai (különös tekintettel a jogszabályi változásokra).

Taba Gabriella

sugárvédelmi szolgálatvezető

11.

2021.04.07. szerda

13:45

90

Biztonsági alapelvek, a nukleárisbaleset-elhárítás rendszere (BEIT, INES, stb.), a lakosság tájékoztatása

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

12.

2021.04.07. szerda

15:15

45

Konzultáció (általános sugárvédelmi ismeretek)

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

13.

2021.04.08. csütörtök

08:15

90

Sugárforrások nyilvántartása és fizikai védelme.

Bodor Károly dr.

tanácsos

14.

2021.04.08. csütörtök

10:00

90

Sugárzás elleni védelem az orvosi röntgen munkahelyeken. A dolgozók és a páciensek sugárvédelme.

Karlinger Kinga dr.

tudományos főmunkatárs, Ph.D

15.

2021.04.08. csütörtök

11:45

45

Sugárvédelem a sugárterápiában.

Varjas Géza dr.

tudományos főmunkatárs, Ph.D

16.

2021.04.08. csütörtök

13:00

90

Sugaras orvosi munkahelyek létesítése, üzembe helyezése. Az ellenőrzések tapasztalatai

Váradi Csaba

kutató fizikus

17.

2021.04.08. csütörtök

14:45

45

Sugárvédelem a fogászati röntgenvizsgálatok során

Szabó Bence Tamás dr.

klinikai szakorvos

18.

2021.04.09. péntek

08:15

90

Sugárzás elleni védelem a nukleáris medicina munkahelyeken. A dolgozók és a páciensek sugárvédelme.

Kári Béla dr.

tudományos főmunkatárs, Ph.D

19.

2021.04.09. péntek

10:00

90

Sugárvédelmi mérőeszközök. Országos Sugárfigyelő, Jelző- és Ellenőrző Rendszer (OSJER)

Kári Béla dr.

tudományos főmunkatárs, Ph.D

20.

2021.04.09. péntek

11:45

45

Dózis- és dózisteljesítmény mérés, az eszközök használata

Kári Béla dr.

tudományos főmunkatárs, Ph.D

21.

2021.04.09. péntek

13:00

45

A dózismérési adatok kiértékelése, belső sugárterhelés becslése

Taba Gabriella

sugárvédelmi szolgálatvezető

22.

2021.04.09 péntek

13:45

90

Konzultáció

Voszka István dr.

egyetemi docens, Ph D

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Előadások

Előadások

1 02 Voszka István Atomfizikai ismeretek https://kaltura.semmelweis.hu/media/atomfiz_2021_04_06/1_7z0520oq 2021.04.06. atomfiz_2021.pdf  
2 03 Kaposi András Ionizáló sugárzás és anyag kölcsönhatása https://kaltura.semmelweis.hu/media/kolcsonhatasok_2021_04_06/1_gkqh14ys 2021.04.06. kolcsonhatasok_2021-04-06.pdf  
3 05a Taba Gabriella Dózisfogalmak 05b Taba Gabriella Lakossági sugárterhelések https://kaltura.semmelweis.hu/media/Dozisfogalmak_2021_04_06/1_ddwmeu08 2021.04.06. dozisfogalmak_TG.pdf   lakossagi_sugarterheles_TG.pdf  
4 04 Voszka István Az ionizáló sugárzás biológiai egészségkárosító hatásai https://kaltura.semmelweis.hu/media/sugarbiol_2021_04_06/1_3cbgnn94 2021.04.06. Sugirbiol_2021.pdf  
5 06 Sáfrány Géza A sztochasztikus hatások sugárvédelmi vonatkozásai 2021.04.06. Stochasztikus_hatasok_1.pdf  
6 08 Salik Ádám A sugárvédelemmel kapcsolatos szervezetek és jogi szabályok https://kaltura.semmelweis.hu/media/Salik_2021_04_07/1_1gjb026b 2021.04.07. 2020jogszabaly_friss_2020_kek.pdf  
7 10a Taba Gabriella Sugárvédelmi megbízottak feldatai 10b Taba Gabriella Belső sugárterhelés 10c Taba Gabriella Páciens dozimetria https://kaltura.semmelweis.hu/media/Taba_2021_04_07/1_11d1ythv 2021.04.07. Sugved_megbizott_TG.pdf  
8 11 Voszka István Biztonsági alapelvek https://kaltura.semmelweis.hu/media/Voszka_2021_04_07/1_oj959n9a 2021.04.07. Biztonsagi_alapelvek_2021.pdf  
9 09 Voszka István A sugárvédelem rendszere_doziskorl https://kaltura.semmelweis.hu/media/doziskorl_2021_04_08/1_57j60emq 2021.04.07. doziskorl_Voszka_2021.pdf  
10 15 Váradi Csaba orvosi munkahelyek sugárvédelme https://kaltura.semmelweis.hu/media/Varadi_2021_04_08/1_3rfgp0yi 2021.04.08.  
11 13 Karlinger Kinga Sugárzás elleni védelem az orvosi röntgen munkahelyeken https://kaltura.semmelweis.hu/media/Karlinger_2021_04_08/1_cf55pqi9 2021.04.08.  
12 12 Bodor Károly Sugárforrások nyilvántartása https://kaltura.semmelweis.hu/media/Bodor_2021_04_07/1_tmdztxbc 2021.04.08. Bodor_Karoly_2021.pdf  
13 14 Varjas Géza Sugárvédelem a sugárterápiában https://kaltura.semmelweis.hu/media/Varjas_2021_04_08/1_8ovc5g3q 2021.04.08.  
14 16 Szabó Bence Tamás A fogászati röntgen speciális sugárvédelmi feladatai https://kaltura.semmelweis.hu/media/SzBT_2021_04_08/1_1x6oc5fz 2021.04.08. drszbt_Sugarvedelem_a_fogaszati_rontgenvizsgalatok_soran.pdf  
15 17 Kári Béla Sugárzás elleni védelem a nukleáris medicina munkahelyeken https://kaltura.semmelweis.hu/media/Kari_nukmed_sugved_2021_04_09/1_b1v1na09 2021.04.09. Nukmed_sugved_Kari_2021.pdf  
16 18-19 Kári Béla A sugárzás mérés eszközei https://kaltura.semmelweis.hu/media/Kari_merestechnika_2021_04_09/1_ys3xf7rg 2021.04.09. Sugarzas_Meresek-Meroberendezesek-OMOSJER_BKari.pdf   SE-SugarVedelmi_Meresek-BKari.pdf  
17 konzultáció https://kaltura.semmelweis.hu/media/konz_2021_04_09/1_mr6lxe5q 2021.04.09.  
18 Írásbeli tesztkérdések https://kaltura.semmelweis.hu/media/konzultacio_2021_04_06/1_7ih9r5dd 2021.04.09. Bovitett_irasbeli__3.0_logo.pdf  
19 Belső Sugárterhelés Becslése (Taba Gabriella) https://kaltura.semmelweis.hu/media/Taba_belso_sugterheles_2021_04_09/1_jsjtmc81 2021.04.09. Belso_sugarterheles_TG.pdf  
20 szóbeli kérdések listája 2021.04.13. Bovitett_szobeli__1.0_logo.pdf