Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2023-2024

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2024, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emeritus), Prof Kellermayer Miklós (egyetemi tanár), Prof Dér András (tudományos tanácsadó), Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi docens), Dr. Hegedűs Tamás (tudományos főmunkatárs), Dr Molnár Kristóf (egyetemi adjunktus)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi docens hajdu.angela@semmelweis.hu

Az előadás helyszíne: Békésy előadó, EOK

Gyakorlatok: EOK, 1. emelet, Biofizika és Sugárbiológiai Intézet gyakorlótermei

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a jegyzőkönyvek és az írásbeli dolgozat teljesítése. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

 

A gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a gyakorlatokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása (átlag min 50% elérése),

Gyakorlaton szerezhető plussz pontok:Amennyiben a jegyzőkönyvek átlaga és a ZH átlaga eléri, illetve meghaladja a 90%-ot, úgy bónuszpont szerezhető, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

 

Előadásokon szerezhető plusszpontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre lehet írásban válaszolni (Quizizz vagy Moodle), amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, aki min 8 pontot elér a félév során, az egy bónuszt kap, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztató/k közötti egyeztetéssel történik.

Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @semmelweis.hu

 

 

Az oktatási segédanyagokat a Semmelweis Egyetem Moodle rendszerébe fogjuk feltölteni, mely felületen történik majd a jegyzőkönyvek benyújtása és az évvégi ZH megírása is.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

http://real.mtak.hu/30641/1/Fizikai_kemia_e-book.pdf

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlítása, a víz különleges szerepe (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.02.14. 1.ea._technikai_anyagok_es_a_viz_.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.02.21. 2.ea._Feny_kolcsonhatasa_szovetekkel-lumi-lezer-2024.pdf  
3 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.02.28. 3.es._Rontgen_es_gamma_-2024-02-28.pdf  
4 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.03.06. 4.ea._reszecske_sugarzas-UH-2024-03-06.pdf  
5 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.03.13. 5.ea._FJ2019-04-17MRI_JD.pdf  
6 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós) 2024.03.20. BME_Mikrosz_Egymol_MOD_ELOADAS_R.pdf  
7 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok, nanorészecskék orvosbiológiai alkalmazásai (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2024.03.27. 7._ea._Biokompatibilis_es_biodegradabilis-2024.pdf  
8 BME Tavaszi szünet 2024.04.03.  
9 Biofizikai termodinamika (alkalmazások) (Dr. Gresits Iván) 2024.04.10. 8.ea._KM_2024_04_09_BME_BIFI_termodinamika.pdf  
10 Biofizikai termodinamika II, Transzportfolyamatok I. (Dr. Gresits Iván) 2024.04.17. KM_2024_04_15_Transzportfolyamatok.pdf  
11 Transzportfolyamatok II. (Dr. Gresits Iván) 2024.04.24. KM_2024_04_23_polimerek.pdf  
12 Szünet 2024.05.01.  
13 Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája (Dr. Gresits Iván) 2024.05.08.  
14 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2024.05.15. hegedus_ja_biofiz_20240515.pdf  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2024.05.22. Bioelektronika_SOTE_DA.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, követelmények ismertetése, balesetvédelem  
2 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 28-án, 3. csoportnak márc. 26-án, 4. csoportnak márc. 27-én)  
3 Gamma-abszorpció (2. csoportnak febr. 21-én, 3. csoportnak márc. 5-én, 4. csoportnak márc.6-án)  
4 A szem optikája (2. csoportnak márc. 13-án, 3. csoportnak febr. 20-án, 4. csoportnak febr. 21-én)  
5 Izotópdiagnosztika (2. csoportnak márc. 20-án, 3. csoportnak ápr. 9-én, 4. csoportnak ápr. 10-én)  
6 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 27-én, 3. csoportnak márc. 12, 4. csoportnak márc.. 13-án)  
7 Ultrahang (2. csoportnak márc 6-án, 3. csoportnak márc. 19-én, 4. csoportnak márc. 20-án).  
8 BME tavaszi szünet  
9 Áramlás (2. csoportnak ápr. 17-én, 3. csoportnak máj. 14-én, 4. csoportnak máj.15-án)  
10 Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 24-én, 3. csoportnak máj. 7-én, 4. csoportnak máj. 8-án)  
11 /MR-CT/modern mikroszkópiák (laborlátogatás) (2. csoportnak máj.. 15-én, 3. csoportnak febr. 27-én, 4. csoportnak febr. 28-án)  
12 Ünnep, a gyakorlat elmarad (a keddi csoportnak is)  
13 Rezonancia, AFM (2. csoportnak ápr. 10-én, 3. csoportnak ápr. 23-án, 4. csoportnak ápr. 24-én)  
14 Diffúzió (2. csoportnak máj. 8-án, 3. csoportnak ápr. 16-án, 4. csoportnak ápr. 17-én)  
15 Konzultáció  

Vizsga

Vizsga

Vizsgatételek: /upload/file/2024_Vizsgakerdesek_jha.pdf