Orvosi biofizika II. 2012-2013

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Év végi számonkérés módja: szigorlat. mindkét félév anyagából  A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is.  A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés 1 ábra és 2 számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50 %-át, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Ez a mentesség az esetleges ismétlővizsgára nem érvényes.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Jelfeldolgozás. (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2013.02.05. 2013-02-05_jelfeldolgozas_KAD.pdf  
2 Hang, ultrahang. (II/2.4, VIII/4.2) (Dr. Fidy Judit) 2013.02.12. uh2013.pdf  
3 A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. (I/5.3, V/1.1, V/1.2) (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.02.19. Citoszkeleton4_130219.pdf  
4 Biomechanika. Biomolekuláris és szöveti rugalmasság. (V/2.1) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2013.02.26. km_mzs_20130226.pdf  
5 Termodinamika. Termodinamikai rendszer, főtételek. (III/3.2, III/3.3, III/3.4) (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.05. 1-Termodinamika(pdf.pdf  
6 Egyensúly és változás. Kinetika. Entrópia és mikroszkópikus értelmezése. (III/3.3, III/3.4) (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.12. 2_Entropia,__egyensuly_es_valtozas(2).pdf  
7 Transzportfolyamatok. Diffúzió, Brown-mozgás. (III/1, III/2, III/3.1, III/4.1) (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.19. 3_Transzportfolyamatok._Diffuzio,_Brown-mozgas.pdf  
8 A légzés biofizikája. (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.04.02. Legzes4_KM130402.pdf  
9 Folyadékáramlás. A vérkeringés. (III/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.04.09. Keringes4_KM130409.pdf  
10 Izomműködés. Harántcsíkolt izom. Simaizom és simaizom-alapú szervek biofizikája. (V/1.3, V/1.4) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2013.04.16. Muscle_130416_2_HUN.pdf  
11 A szívizom biofizikája. A szív működése és munkája. A szívciklus. (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.04.23. Keringes_Sziv4_130423.pdf  
12 Bioelektromos jelenségek. Nyugalmi potenciál Akciós potenciál. EKG, EMG, EEG. (III/4, VII/2) () 2013.04.30. bioelektronika_2013.pdf  
13 Érzékszervi receptorok működési elve. A látás és a hallás. (IV/1, IV/2, IV/3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.05.07. Receptor_Szem_Ful4_KM.pdf  
14 A fizikális vizsgálat biofizikája. Komplex rendszerek. Biofizika a biomedicinális kutatásban. (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.05.14. KompleRendsz_FizVizsg4_KM130514_FINAL_1.pdf  

Vizsga

Vizsga

Az év végi vizsgaidőszak május 21-től június 28-ig tart.

 A vizsganapok ÁOK  és FOK hallgatóknak: május 21, 24, 28, 31, június 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.

Az augusztusi vizsgaidőszakra a vizsganapokat várhatóan június második felében hirdetjük meg.

Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 10-ig ki fogjuk írni a honlapra.

A vizsgaidőszakban konzultációkat tartunk az alábbi napokon 14 órakor:

Május 21, 23, 27, 30, Június 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

Augusztus 22, 26.

Verseny

Verseny

Eredmények:

ÁOK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B össz:  
Fecske Péter D3 Murvai 55 97 152 I. díj
Fésűs Luca D3 Murvai 60 92 152 I. díj
Pancsa Tamás A3 Módos 55 86 141 II. díj
Magyar Márton D3 Murvai 49 87 136 II. díj
Vajk Dóra D3 Murvai 65 65 130 III. díj
Kapus Gábor F1 Hajdú 42 75,5 117,5 beugró mentesség
Altorjai Áron F1 Hajdú 37 79 116 beugró mentesség
Dormán Péter C1 Cserta 50 62 112 beugró mentesség
Matting Attila D3 Murvai 43 63 106 beugró mentesség
Takács Ferenc G2 Szigeti 25 79 104 beugró mentesség
Keszthelyi Márton D3 Murvai 48 55 103 beugró mentesség

 

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK szigorlati tételsor 2013. [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét ÁOK Gyakorlatok
1   45, 47-51
2 75  
3 61, 85, 88  
4 -  
5 -  
6 - Audio: 76, 77, 78
7 - Impulzus: 91, 92
8 57, 59  
9 56  
10 -  
11 -  
12 -  
13 73, 74  
14