Biostatisztika és informatika alapjai 2013-2014

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 7. és 12. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

 

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 Bevezetés (Dr. Herényi Levente) 2013.09.12. stat_1_4_13.pdf  
2 A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban (Dr. Herényi Levente) 2013.09.19.  
3 Leíró statisztika (Dr. Herényi Levente) 2013.09.26.  
4 A valószínűségszámítás elemei (Dr. Herényi Levente) 2013.10.03.  
5 Valószínűségszámítás és a statisztika () 2013.10.10. Valoszinusegszamitas_es_statisztika_2013.pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2013.10.17. Hipotezis_vizsgalatok_1.pdf  
7 Két csoport összehasonlítása paraméteres tesztekkel () 2013.10.24. Hipotezis_vizsgalatok_2.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása nem-paraméteres tesztekkel () 2013.10.31. Hipotezis_vizsgalatok_3.pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, a variancia analízis elve () 2013.11.07. Hipotezis_vizsgalatok_4.pdf  
10 Regresszió és korreláció (Dr. Kaposi András) 2013.11.14. 2013-11-14_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2013.11.21. 2013-11-21_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikus tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2013.11.28. 2013-11-28_diagn_KAD.pdf   ROC_magyar.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban () 2013.12.05. info_GP_2013.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.12.12. Diagnosztika_logika4_KM131212.pdf  

Vizsga

Vizsga

     ÁOK és FOK hallgatók biostatisztika és informatika vizsganapjai

a 2013/2014. tanév I. felében

 

    A félév végi vizsgaidőszak December 16-től január 27-ig tart, utóvizsga időszak január 28-31.

 A vizsganapok December 17, 19, 21, 31, január 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, cask utóvizsgára január 28 és 30.

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) 14 óráig ad lehetőséget. Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 14 órakor kezdődik.

A vizsga írásban, számítógépen történik, tesztkérdéseket és Excel-ben megoldandó feladatokat tartalmaz. (20 tesztkérdés és 5 feladat 75 perc kidolgozási idő)

 

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját December 6-ig ki fogjuk írni a honlapra.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 16 órakor lesznek:

December 16, 20, 30, január 6, 13, 20, 27

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Példák diagnosztikus tesztekhez [pdf] 2024.05.25.