Orvosi biofizika II. 2013-2014

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 2 óra előadás + 2 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Év végi számonkérés módja: szigorlat. mindkét félév anyagából  A vizsgán számonkérjük az alapvető fizikai háttérismereteket is.  A tárgy év végi vizsgája beugró teszttel fog kezdődni. Ez 10 tesztkérdés 1 ábra és 2 számolási feladat. A válaszadási idő 30 perc. Aki nem éri el a megszerezhető pontok legalább 50-50 %-át a tesztkérdések, illetve a számolási feladatok + ábra részből, az megbukik, és nem folytathatja a vizsgát. A többiek szóbeli vizsgára mennek tovább. A tesztírás alól felmentést kaphat az, akinek a demonstráció átlaga legalább 4,0 (nem kerekítve és az esetleges pótdemonstráció eredményét nem figyelembe véve. Az első féléves demonstráció eredmények helyett a félévi kollokvium eredményét is figyelembe lehet venni, ha az kedvezőbb. Ez a mentesség az esetleges ismétlővizsgára nem érvényes.
 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott, vagy más által mért adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetségesa jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

A hallgatók évközi munkájának ellenőrzése

a) A tantermi előadások és a gyakorlatok anyagának követését félévenként két alkalommal ellenõrizzük: ez az un. évközi tanulmányi ellenőrzés, amelynek eredményét a hallgatók  kartonján regisztráljuk. A félévaláírás feltétele mindkét tanulmányi ellenőrzés legalább elégséges szintű teljesítése. Évközi tanulmányi ellenőrzések a 6 és a 11. héten a gyakorlat első fél órájában lesznek, pótlási lehetőség a 8. és a 13 héten tanórán kívüli időpntban.

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok, Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Jelfeldolgozás. (VII/1.1, VII/1.2.3, VII/1.4, VII/1.5) (Dr. Kaposi András) 2014.02.05. 2014-02-05_jelfeldolgozas_KAD.pdf  
2 Hang, ultrahang. (II/2.4, VIII/4.2) (Dr. Fidy Judit) 2014.02.12. uh2014.pdf  
3 A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. (I/5.3, V/1.1, V/1.2) (Dr. Kiss Balázs) 2014.02.19. Citoszkeleton_20140219_KB_HU.pdf  
4 Biomechanika. Biomolekuláris és szöveti rugalmasság. (V/2.1) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2014.02.26. Mechanika_HUN_jav.pdf  
5 Termodinamika. Termodinamikai rendszer, főtételek. (III/3.2, III/3.3, III/3.4) (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.03.05. 1_TERMODINAMIKA(4)_1.pdf   termo_okt_1.pdf  
6 Egyensúly és változás. Kinetika. Entrópia és mikroszkópikus értelmezése. (III/3.3, III/3.4) (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.03.12. 2__EGYENSULY_ES_VALTOZAS(3).pdf  
7 Transzportfolyamatok. Diffúzió, Brown-mozgás. (III/1, III/2, III/3.1, III/4.1) (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.03.19. 3_TRANSZPORTFOLYAMATOK(2).pdf  
8 A légzés biofizikája. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.03.26. Legzes4_KM140326.pdf  
9 Folyadékáramlás. A vérkeringés. (III/1) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.04.02. Keringes4_KM140302.pdf  
10 A szívizom biofizikája. A szív működése és munkája. A szívciklus. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.04.09. Keringes_Sziv4_140409.pdf  
11 Izomműködés. Harántcsíkolt izom. Simaizom és simaizom-alapú szervek biofizikája. (V/1.3, V/1.4) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2014.04.23. Muscle_140423_HUN.pdf  
12 Bioelektromos jelenségek. Nyugalmi potenciál Akciós potenciál. EKG, EMG, EEG. (III/4, VII/2) () 2014.04.30. bioelektronika_2014.pdf  
13 Érzékszervi receptorok működési elve. A látás és a hallás. (IV/1, IV/2, IV/3) (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.05.07. Receptor_Szem_Ful4_140507.pdf  
14 A fizikális vizsgálat biofizikája. Komplex rendszerek. Biofizika a biomedicinális kutatásban. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.05.14. KompleRendsz_FizVizsg4_KM130514_FINAL_1.pdf  

Vizsga

Vizsga

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszakon kívüli vizsgákra és az előrehozott CV vizsgákra tervezett időpontok aug. 26 és szept. 2. A jelzett időpontok július 4. után kerülnek kiírásra a Neptunon. A vizsgaidőszakon kívüli vizsgához az engedély kérelmet július 7-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba!

A gyakorlati kérdésekben szereplő mérések felsorolását l. itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakkerd_AOK_2014.docx

Verseny

Verseny

A 2013/14 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2014. május 8. (csütörtök) 19:15-21:15 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetõvel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk átlaga legalább 3,5  (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi vizsgajeggyel)


A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

ÁOK és FOK

            Az a hallgató, aki eléri az összpontszám 50 %-át, de úgy, hogy mind az A, mind a B részben elérte a lehetséges pontszám legalább 25 %-át, mentességet kap a vizsgán a beugró teszt alól.

      Az a hallgató, aki eléri az összpontszám 60 %-át, úgy, hogy az A részben elérte a lehetséges pontszám legalább 25 %-át, a B részben pedig legalább a lehetséges pontszám 50 %-át, az elméleti kérdések alól is mentességet kap.(jeles eredménnyel). Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a vizsga egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.

Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális vizsgát tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2013

2012

2011

Dokumentumok

Dokumentumok

ÁOK szigorlati tételek 2014 [doc] 2024.05.16.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét ÁOK Gyakorlatok
1   45, 47-51
2 75  
3 61, 85, 88  
4 108, 109  
5 106, 107, 110,
111, 112
 
6   Impulzusg.
7 62, 70 91, 92
8   Audiometria
9 56, 57, 59 76, 77, 78, 80
10 - -
11 - -
12 73, 74 -
13    
14