Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) 2011-2012

Leírás

Általános információk

SE-BME közös MSc képzés

Tárgy előadója: Fidy Judit egyetemi tanár

Tárgy felelőse: Schay Gusztáv egyetemi tanársegéd                                 

Febr. 8-tól szerdai napokon,
8.30 – 10.00 EOK, Beznák terem (előadás)
10.30 – 12.00 1.em. Beznák terem illetve Biofiz. gyakorló (gyakorlat)

Figyelem! Április 4-én sem előadás, sem gyakorlat nem lesz!

Kedves Hallgatók!jegyzőkönyv ügyben Karádi Mátyást keressék az "mkaradi@yahoo.com" címen. A jegyzőkönyv aláírásról hamarosan felteszünk egy összefoglalót.

 

A tantárgy rövid leírása

Követelmény: Az előadásokon katalógust nem vezetünk. Az előadások elején az előző előadás és gyakorlat anyagából 1 egyszerű kérdésből vagy példából álló rövid 5 perces zárthelyit iratunk 1-1 pont értékben, amelyből 8 pontot a szemeszter során teljesíteni kell. A gyakorlatokon a jelenlét kötelező, névsort olvasunk. A gyakorlati anyagból készült jegyzőkönyv bemutatása és az előadásokon szerzett minimum 8 pont az aláírás feltétele. A vizsga írásban történik példamegoldással és tesztkérdések megválaszolásával. Konzultációra a szemeszter és a vizsgaidőszak folyamán, és pótvizsgára lehetőséget biztosítunk.                                               

Előadások

Előadások

1 A biológiai makromolekuláris szerkezetet meghatározó kölcsönhatások és funkcionális jelentőségük (Dr. Fidy Judit) 2012.02.08. BMEFJ-8Febr.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása makromolekulákkal. Az optikai (emissziós és abszorpciós) spektroszkópia alapjai. (Dr. Fidy Judit) 2012.02.15. BME-2012-02-15B.pdf   BME-2012-02-15.pdf  
3 Biofizikai termodinamika (Dr. Zrínyi Miklós) 2012.02.22. 1_Boifiz_termodinamika(3).pdf  
4 Biológiai makromolekulák és polimerek közös és eltérő tulajdonságai. Gélek és gélesedés. (Dr. Zrínyi Miklós) 2012.02.29. 2_Transzport_folyamatok_SE_BME.pdf  
5 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2012.03.07. BME-FJ2012MRI.pdf   BME-RovidX-rays.pdf  
6 Transzportjelenségek az élő szervezetben. Diffúzió, ozmózis, töltések áramlása, membránpotenciál, folyadékok áramlása. (Dr. Zrínyi Miklós) 2012.03.14. 3_Transzport_folyamatok.pdf  
7 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Kaposi András) 2012.03.21. ultrahang_KAD.pdf  
8 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) 2012.03.28. Mol_Elasticity_KM100310R.pdf  
9 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2012.04.04.  
10 Bio-anyagok mechanikai és reológiai tulajdonságai, biokompatibilitás. (Merevség, rugalmasság, viszkozitás, áramlási jellemzők.) (Dr. Zrínyi Miklós) 2012.04.11. 4_bioanyagok.pdf  
11 A biológiai anyag vizsgálatának mikroszkópiai módszerei, áttekintés. A transzmissziós mikroszkópi módszerek felbontása. Szkenning módszerek. Optikai mikroszkópia. A fluoreszcens jelzés lehetőségei. Konfokális és két-fotonos mikroszkóp. (Dr. Kis-Petik Katalin) 2012.04.18. BMEmikro_honlapra.pdf  
12 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András) 2012.04.25. dera2.pdf   dera1.pdf   Bchemrev.pdf   photcbcikk.pdf   ultrafast.pdf  
13 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai. I. – II. (Dr. Hegedűs Tamás) 2012.05.02. hegedus_bme_2012f_1.pdf  
14 Szerkezeti adatbázisok ismertetése és fehérjék szerkezetének vizualizálása. Fehérjék szerkezetének jóslása és molekuláris dinamikai módszerek bemutatása. I. - II (Dr. Hegedűs Tamás) 2012.05.09.  
15 Konzultáció, gyakorlati jegyzetek bemutatása, pótlása (Dr. Schay Gusztáv) 2012.05.16.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Emissziós és abszorpciós spektrumok, optikai spektrumok meghatározása, spektrális sávok felbontása Gauss komponensekre.  
2 Az első és második előadáshoz és a gyakorlathoz kapcsolódó példamegoldás  
3 Példamegoldás 1_Boifiz_szamolasi_feladat-2012-02-22.pdf
4 Példamegoldás 2_Boifiz_szamolasi_feladat_3.pdf
5 Fizikai paraméterek mérése polimereken, példamegoldás  
6 Példamegoldás  
7 Atomi erő mikroszkópiai módszerek (AFM) bemutatása, mérés egy dimenziós AFM készülékkel, fehérjék mechanikai paramétereinek meghatározása, kiértékelési módszerek. I.  
8 Atomi erő mikroszkópiai módszerek (AFM) bemutatása, mérés egy dimenziós AFM készülékkel, fehérjék mechanikai paramétereinek meghatározása, kiértékelési módszerek. II.  
9 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
10 Kísérletek ultrahanggal, példamegoldás  
11 Egy minta vizsgálata konfokális mikroszkóppal, speciális mikroszkópok, példamegoldás  
12 Egy minta vizsgálata két-fotonos mikroszkóppal, speciális mikroszkópok, példamegoldás  
13 Szerkezeti adatbázisok ismertetése és fehérjék szerkezetének vizualizálása. Fehérjék szerkezetének jóslása és molekuláris dinamikai módszerek bemutatása. I. - II  
14 Kedves Hallgatók!jegyzőkönyv ügyben Karádi Mátyást keressék az "mkaradi@yahoo.com" címen. A jegyzőkönyv aláírásról hamarosan felteszünk egy összefoglalót. Jegyzokonyvekuj
Jegyzokonyveklegujabb

Vizsga

Vizsga

Kérjük a május 22-i vizsgára érkező hallgatókat, hogy az épület előtt gyülekezzenek! Schay Gusztáv ki fog menni értük. Mivel az épületben nagy biztonsági fokozatú rendezvény lesz, csak csoportban, kísérővel léphetnek be illetve távozhatnak az épületből. Fényképezés mobil telefonnal is tilos!

 

2012. Biofizika vizsga menete.

A vizsganapon a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, témánként 2 kérdést kell megválaszolni, és 2 példát megoldani a gyakorlatokon megoldott típusú példákból, 1.5 óra alatt. A vizsgákhoz képlettár áll rendelkezésre. A válaszokat pontozzuk, és még aznap közzétesszük az eredményt. Példa helyes megoldása: 2 pont, kérdés helyes válasza: 1 pont. Adunk részpontokat is, 1/3, 2/3 értékben. Az eredményt %-ban fejezzük ki. Elégséges : 50-70 %, felette közepes. A hallgatók, akik sikeresen szerepeltek az írásbelin, és jobb jegyet szeretnének, jelentkezhetnek szóbeli vizsgára Zrinyi professzornál (angela.hajdu@net.sote.hu, mikloszrinyi@gmail.com) .  A szóbeli vizsgán a már megszerzett érdemjegyet nem lehet elveszíteni, a szóbeli vizsga javító jellegű. 

Dokumentumok

Dokumentumok

gyakorló példák [pdf] 2024.05.25.
képletek [pdf] 2024.05.25.