Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 6. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:       80 ponttól 5
                               70 ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               40 ponttól 2

A félévközi tesztek ideje és helye:
október 18. (csütörtök) 18:10-19:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
december 07. (péntek) 18:00-19:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem (Sajnos a teszt előbbre hozatalára nincs lehetőség, minden terem, a NET-ben is, foglalt.)

Extra konzultáció a 2. teszhez: december 6. csütörtök 18:30-tól az EOK Hevesy György előadótermében

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2012.09.13. FAFA12_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2012.09.20. FAFA12_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2012.09.27. FAFA12_3.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek () 2012.10.04. FAFA12_4.pdf  
5 Fémek, ötvözetek, kerámiák, polimerek, kompozitok () 2012.10.11. FAFA12_5.pdf  
6 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2012.10.18. FAFA12_6.pdf  
7 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2012.10.25. FAFA12_7.pdf  
8 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2012.11.08. FAFA12_8.pdf  
9 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2012.11.15. FAFA12_9.pdf  
10 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2012.11.22. FAFA12_10.pdf  
11 Biomechanikai alapok Biológiai szövetek szerkezete, mechanikai és egyéb tulajdonságai () 2012.11.29. FAFA12_11b.pdf   FAFA12_11a.pdf  
12 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2012.12.06. FAFA12_12.pdf  
13 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Fábián Gábor egy. docens) () 2012.12.13. FAFA12_13.pdf  

Verseny

Verseny

/upload/file/spect100.png

Dokumentumok

Dokumentumok

"Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai" e-tankönyv [pdf] 2024.05.24.