Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) 2012-2013

Leírás

Általános információk

SE-BME közös MSc képzés

Tárgy előadója: Fidy Judit egyetemi tanár

Tárgy gyakorlatainak felelőse, és tanulmányi felelős : Dr. Jedlovszky-HajdúAngéla, tudományos munkatárs  Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4 hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Előadások: 8.00 – 9.30  SE-EOK, Beznák terem

Gyakorlatok: 9.40 – 11.10 , 2 csoportban, 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei

A tantárgy rövid leírása

Követelmény: Az előadásokon katalógust nem vezetünk. Az előadások elején az előző előadás és gyakorlat anyagából 1 egyszerű kérdésből vagy példából álló rövid 5 perces zárthelyit iratunk 1-1 pont értékben, amelyből 8 pontot a szemeszter során teljesíteni kell. A gyakorlatokon a jelenlét kötelező. Laboratóriumi jegyzőkönyvet kell vezetni, ahol a gyakorlatvezető aláírásával igazolja a jelenlétet és a gyakorlatok elvégzését. A jegyzőkönyv bemutatása és az előadásokon szerzett minimum 8 pont a félév aláírásának feltétele. A gyakorlatok pótlására egy alkalmat biztosítunk. A félév végén, a gyakorlatokon megbeszélt, ill. feladott példákhoz hasonló feladatokból írásbeli dolgozatot iratunk, amelynek 50(%)-os teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele. A vizsga anyagát az előadások és a gyakorlatok anyaga képezi. A vizsgaidőszakban konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Előadások

Előadások

1 A biológiai „anyag” szerkezetét meghatározó kölcsönhatások és funkcionális jelentőségük. (Dr. Fidy Judit) 2013.02.13. FJ2013_1.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány (Dr. Fidy Judit) 2013.02.20. FJ2013_2.pdf  
3 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2013.02.27. FJ2013_2b.pdf   X-rays-02-27.pdf  
4 Az élő anyag termodinamikai leírása. (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.06. 1_Boifiz_BME4.pdf  
5 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.13. 2_Entropia,__egyensuly_es_valtozas(2)_1.pdf  
6 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.03.20. 3.Transzport(A).pdf   3.Transzport(B).pdf  
7 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2013.03.27.  
8 Biológiai rendszerek különleges komponense, a víz. (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.04.03. 4_viz_es_biologiai_folyadekok(2).pdf  
9 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) 2013.04.10. Mol_Elasticity4_KM130410.pdf  
10 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2013.04.17. BME-FJ2013MRI.pdf  
11 Bio-. és biomimetikus anyagok, biopolimerek (Dr. Zrínyi Miklós) 2013.04.24. 4_bioanyagok(2).pdf  
12 Munkaszüneti nap 2013.05.01.  
13 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2013.05.08. uh.pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András) 2013.05.15. Soten1.pdf   Soten2.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 6-án) Coulter.pdf
2 Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak febr. 13-án)  
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció (2. csoportnak febr. 20-án) Rontgen.pptx
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 27-én)  
5 Fehérje szerkezeti adatbázisok használata (2. csoportnak ápr. 10-én)  
6 AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak ápr. 3-án) kutejsz2012_1.pdf
7 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
8 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés(2. csoportnak márc. 20-án)  
9 Számolási feladatok (2. csoportnak márc. 13-án)  
10 Diffúzió (2. csoportnak május 8-án)  
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 17-én) Borimpedancia.pptx
12 Munkaszüneti nap  
13 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak ápr. 24-én)  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  
15 konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása  

Dokumentumok

Dokumentumok

Tételek [doc] 2024.05.25.