Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

Az előadási tematika és az egyéb tudnivalók letölthető formában.

Hírek

2016.09.12. Kiselőadási lehetőségek (10 perces előadások, jelentkezés a megadott határidőig emailben. Csatolmányként elküldendő a tervezett előadás pptfile-ban.):

téma

jelentkezési határidő

előadás ideje

A gekkó szuperadhéziója

09.14. 12:00 (09.21. 12:00)

09.22. (09.29.)

Adhézió a fogorvosi gyakorlatban

09.14. 12:00 (09.21. 12:00)

09.22. (09.29.)

Fémüvegek

09.28. 12:00

10.06.

A cirkon és felhasználása a fogorvosi gyakorlatban

10.05. 12:00

10.13.

A PDL viszkoelaszticitása

10.26. 12:00

11.03.

A dentin fizikai tulajdonságai

11.16. 12:00

11.24.

A zománc fizikai tulajdonságai

11.16. 12:00

11.24.

 

 

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2016.09.08. FAFA16_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2016.09.15. FAFA16_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2016.09.22. FAFA16_3.pdf  
4 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek () 2016.09.29. FAFA16_4.pdf  
5 Anyagcsaládok: kerámiák, polimerek, kompozitok 2016.10.06. FAFA16_5.pdf  
6 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2016.10.13. FAFA16-6_HU.pdf  
7 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2016.10.20. FAFA16_7.pdf  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2016.10.27. FAFA16_8.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2016.11.03. FAFA16_9.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2016.11.10. FAFA16_10.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2016.11.17. FAFA16_11.pdf  
12 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2016.11.24. FAFA14_11a.pdf   FAFA14_11b.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2016.12.01. FAFA16_13.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint egy. tanársegéd) () 2016.12.08. FAFA16_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 6. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:          75ponttól 5
                               65ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               45 ponttól 2

 

A félévközi tesztek ideje és helye:

7. oktatási hét október 19. (szerda) 17:40-18:10, EOK Szent-Györgyi előadóterem
13. oktatási hét november 30. (szerda) 17:40-18:10, EOK Szent-Györgyi előadóterem

 

Konzultációk ideje és helye:

7. oktatási hét október 17. (hétfő) 12:30-14:00, EOK Hári előadóterem
13. oktatási hét november 28. (hétfő) 12:45-14:00, EOK Hári előadóterem

 

Az 1. teszt eredményei   Az 1. teszt korrigált eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek