Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2016-2017

Leírás

Általános információk

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit és Prof. Zrínyi Miklós

Tárgy gyakorlatainak felelősei:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai

Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4

Előadások: Szerdán  8.00 – 9.30  SE-EOK, Békésy terem

Gyakorlatok: Szerdán 9:50 – 11:20 , 2 csoportban, SE-EOK 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei

A tantárgy rövid leírása

Követelmények:

Az aláírás feltétele az előadásokon szerzett minimum 8 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 12, ez az óra elején 1 kérdés megválaszolását jelenti az előző heti előadáson elhangzott tananyagból), a gyakorlatok teljesítése és a jegyzőkönyvek elfogadása.

Valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga). Amennyiben a zárthelyi dolgozaton a hallgató 60%-nál jobb eredményt ér el, szóbeli vizsgát tehet. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgát tartunk az előadások anyagából. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, mindkét tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók egyeztetésével történik. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

Előadások

Előadások

1 Az élő rendszerek termodinamikája (bioenergetikája) (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.02.08. 2017_02_08_Boifiz_termodinamika_ZM.pdf  
2 Biológiai rendszerek különleges komponensei, a víz és a makromolekulák (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.02.15. 2017_02_15_VIZ_es_MAKROMOLEKULAK_ZM.pdf  
3 Biokompatibilis és biodegradábilis polimerek és orvosbiológiai felhasználásuk (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2017.02.22. 2017_02_22_Biokomp_JHA.pdf  
4 Makromolekulák hajlékonyságát és rendezett szerkezeteit meghatározó tényezők. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.01. 2017_03_01_Makromolekulak_hajlekonysaga_ZM.pdf  
5 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) 2017.03.08. 2017_03_08_Mol_Cell_Elasticity_KM.pdf  
6 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.22. 2017_03_22_Transzportjelensegek_I_ZM.pdf  
7 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2017.03.29. 2017_03_29_Transzportfolyamatok_II_ZM.pdf  
8 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. Fényforrások és orvosi alkalmazások (Dr. Fidy Judit) 2017.04.05. 2017_04_05_feny_FJ.pdf  
9 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2017.04.12.  
10 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2017.04.19. 2017_04_19_fenyforr_rtg_FJ.pdf  
11 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2017.04.26. 2017_04_26_UH_FJ.pdf  
12 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2017.05.03. 2017_05_03_MRI_FJ.pdf  
13 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai (Dr. Hegedűs Tamás) 2017.05.10. hegedus_bme_2017web.pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (EOK Hári Pál terem - I. emelet) (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2017.05.17. 2017_05_17_elektronika1_DA.pdf   2017_05_17_elektronika2_DA.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 1-én) Coulter4.pdf
2 Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak febr. 8-án) Rezonancia4.pdf
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnakfebr. 15-én) Rtg4.pdf
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 22-én) szem4.pdf
5 EKG (2. csoportnak márc. 29.) EKG4.pdf
6 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 8-án) audio4_2017.pdf
7 AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak márc. 22-én)  
8 Diffúzió (2. csoportnak május 3-án) diffuzio4.pdf
9 SE tavaszi szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
10 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak április 5-én)  
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 19-én) borimp4.pdf
12 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 26-án)  
13 konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához) EOK Hári Pál terem - I. emelet