Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2018-2019

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2019, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emerita), Prof. Zrínyi Miklós (akadémikus) és Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi adjunktus)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi adjunktus

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a gyakorlatok teljesítése.

 

A gyakorlatok teljesítése:Jelenlét a gyakorlatokon, jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

 

Előadásokon szerezhető pontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

 

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

 

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlítása (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.06. 1__Biologiai_anyagtan_[Automatikusan_mentett].pdf  
2 A makromolekulák és a víz különleges szerepe (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.13. 1_Boifiz_termodinamika_I.pdf   BIOFIZIKAI_TERMODINAMIKA(SE-BME).pdf  
3 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2019.02.20. Biokompatibilis_es_biodegradabilis-2019-jha.pdf  
4 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.02.27. Transzportjelensegek_I_.pdf  
5 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.03.06. Transzportfolyamatok_(II).pdf  
6 Biofizikai termodinamika (bioenergetika). (Dr. Zrínyi Miklós) 2019.03.13. 4._Makromolekulak_hajlekonysaga.pdf  
7 BME Tavaszi szünet 2019.03.20.  
8 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. Fényforrások és orvosi alkalmazások (Dr. Fidy Judit) 2019.03.27. 2019_03_27_feny_FJ.pdf  
9 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2019.04.03. Rtg-Gamma19-04-03eloadott.pdf  
10 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2019.04.10. uh2019-04-10.pdf  
11 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Dr. Fidy Judit) 2019.04.17. FJ2019-04-17MRI.pdf  
12 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós) 2019.04.24. Mikrosz_Egymol_20190507.pdf  
13 Munkaszüneti nap 2019.05.01.  
14 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2019.05.08. hegedus_bme_2019_www.pdf  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2019.05.15.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, általános tudnivalók  
2 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak márc. 6-án, 3. csoportnak febr. 12-én, 4. csoportnak márc. 8-án) Coulter_4.pdf
3 Rezonancia, AFM (2. csoportnak febr. 13-án, 3. csoportnak febr. 19-én, 4. csoportnak febr. 15-én) rezonancia_4.pdf
4 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnak febr. 20-án, 3. csoportnak febr. 26-án), 4. csoportnak febr. 22-én rtg_4.pdf
5 A szem optikája (2. csoportnak febr. 27-én, 3. csoportnak márc. 5-én, 4. csoportnak márc. 1-én) szem_4.pdf
6 EKG (2. csoportnak ápr. 3-án, 3. csoportnak márc. 12-én, 4. csoportnak ápr. 5-én) EKG_4.pdf
7 BME tavaszi szünet  
8 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 24-én, 3. csoportnak márc. 26-án, 4. csoportnak ápr. 26-án)  
9 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak márc 27-én, 3. csoportnak ápr. 2-án, 4. csoportnak márc. 29-én).  
10 Diffúzió (2. csoportnak május 8-án, 3. csoportnak ápr. 9-én, 4. csoportnak május 10.én) diffuzio_4.pdf
11 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 13-án, 3. csoportnak ápr. 16-án,) audio_4.pdf
12 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 10-én, 3. csoportnak ápr. 23-án, 4. csoportnak ápr. 12-én) borimp_4.pdf
13 munkaszüneti nap  
14 Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 17-én, 3. csoportnak május 7-én, 4. csoportnak május 3-án)) rontgen-CT_4.pdf
15 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

Teljesítés [pdf] 2024.05.25.
Vizsgatételek 2019_1 [doc] 2024.05.25.
vizsgatételek_2019_2 [doc] 2024.05.25.