Fogorvosi anyagtudomány fizikai alapjai 2020-2021

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi docens

Intézeti tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.09.10. FAFA20_1.pdf   FAFA20_1.m4a  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok (VIDEO) (Dr. Agócs Gergely) 2020.09.17. diasor  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások (VIDEO_1 (Határfelületi jelenségek)) (VIDEO_2 (Fázisok)) (Dr. Agócs Gergely) 2020.09.24.  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (VIDEO) (Dr. Agócs Gergely) 2020.10.01. diasor  
5 Anyagcsaládok: fémek, kerámiák (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.08. diasor  
6 Anyagcsaládok: polimerek és kompozitok (Dr. Mártonfalvi Zsolt)
3D nyomtatás a fogorovosi gyakorlatban (Dr. Kiss Balázs)(VIDEO)
2020.10.15. diasor2   diasor  
7 Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés(VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.22. diasor  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, törés. Keménység (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.10.29. diasor  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás
Videók
(Dr. Agócs Gergely)
2020.11.05.  
10 Hőtani, elektromos és optikai tulajdonságok
Videók
(Dr. Agócs Gergely)
2020.11.12.  
11 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.11.19. diasor  
12 Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján Biomechanika: A rágás biomechanikája. (VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.11.26. diasor  
13 Implantológia és fogszabályozás fizikai alapjai
(VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt)
2020.12.03. diasor  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai
vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint
(VIDEO) (Dr. Mártonfalvi Zsolt)
2020.12.10.  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: írásbeli kollokvium

A vizsga online moodle teszt formájában zajlik. A vizsga alatt zoom-on be kell jelentkezni és a teljes vizsga alatt a kameraképet élőben közvetíteni kell. A vizsga során csak számológép használható. A vizsga zoom linkjét a vizsganap délelőtt feltöltjük erre az oldalra. A moodle rendszerben elérhető egy minta teszt amit folyamatosan frissítünk. A teljesítéshez a vizsga összpontoszámának több mint a felét kell elérni:

0-50% 1; 50,01-62,5% 2; 62,51%-75% 3; 75,01%-87,5% 4; 87,51%-100% 5

A vizsgaidőszakban zoom konzultációkat szervezünk:

Következő konzultáció: Jan. 14. 14:00 https://semmelweis.zoom.us/j/98030450790

A számolási típuspéldákat megtalálják a moodle a minta tesztben.

Vizsga link

2021. Jan. 29. 14:00

https://semmelweis.zoom.us/j/97755741817?pwd=cVN2cGNqT3EyRzlKWW1WZmlENnFldz09

Meeting ID  977 5574 1817

Passcode  672165