Fogorvosi anyagtudomány fizikai alapjai 2021-2022

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Mártonfalvi Zsolt egyetemi docens

Intézeti tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A követelményrendszer letölthető innen

Hírek

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.09.06. FAFA21_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok (Dr. Agócs Gergely) 2021.09.13. FAFA_HU21_02.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások (Dr. Agócs Gergely) 2021.09.20. FAFA_HU21_03.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2021.09.27. FAFA_HU21_04.pdf  
5 Anyagcsaládok: fémek, kerámiák (Dr. Agócs Gergely) 2021.10.04. FAFA_HU21_05.pdf  
6 Anyagcsaládok: polimerek és kompozitok (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.10.11. FAFA21_6.pdf  
7 Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.10.18. FAFA21_7_jav.pdf  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, törés. Keménység (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.10.25. FAFA21_8.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás
munkaszüneti nap (Dr. Agócs Gergely)
2021.11.01. FAFA_21HU_09.pdf  
10 Hőtani, elektromos és optikai tulajdonságok (Dr. Agócs Gergely) 2021.11.08. FAFA_21HU_10.pdf  
11 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.11.15. FAFA21_11.pdf  
12 Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján Biomechanika: A rágás biomechanikája. (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.11.22. FAFA21_12_H.pdf  
13 Implantológia és fogszabályozás fizikai alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2021.11.29. FAFA21_13.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai
vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint (Dr. Mártonfalvi Zsolt)
2021.12.06. A_fogmozgatas_biofizikaja_KIAD.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: írásbeli kollokvium

A vizsga moodle teszt formájában zajlik. A moodle rendszerben elérhető egy minta teszt amit folyamatosan frissítünk. A teljesítéshez a vizsga összpontoszámának több mint a felét kell elérni:

0-50% 1; 50,01-62,5% 2; 62,51%-75% 3; 75,01%-87,5% 4; 87,51%-100% 5

A vizsgaidőszakban konzultációkat szervezünk:

Következő konzultáció: ....ha eljön az ideje...

A számolási típuspéldákat megtalálják a moodle a minta tesztben.