Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2017-2018

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2018, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Fidy Judit és Zrínyi Miklós

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, tudományos munkatárs

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele az előadásokon szerzett minimum 7 pont elérése (minden előadáson 1 pont szerezhető, összesen max 13), és a gyakorlatok teljesítése.

A gyakorlatok teljesítése:Jelenlét a gyakorlatokon, jegyzőkönyvek elfogadása, valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén egyszeri ismétlésre lehetőség lesz előre egyeztetett időpontban.

Előadásokon szerezhető pontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre kell írásban válaszolni, amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, a válasz részlegesen is értékelhető.

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával, és két vizsgáztató előtt. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztatók közötti egyeztetéssel történik. Az előadásokon a kérdésekből szerzett 10 pont feletti összeredmény esetén bónuszpont szerezhető, amelyet a végső jegy megállapításánál figyelembe veszünk. Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.
   hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Biofizika_jegyzokonyv_2016_09_02.pdf

 

Előadások

Előadások

1 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.07. 2018_02_07_feny4_FJ.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2018.02.14. 2018_02_14_Rtg_gamma_FJ.pdf  
3 Fényforrások és orvosi alkalmazások. A fénymikroszkópia alkalmazásai az élettudományokban. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.21. 2018_02_21_fenyforr_mikro_FJ.pdf  
4 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2018.02.28. 2018_02_28_UH_FJ.pdf  
5 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Dr. Fidy Judit) 2018.03.07. 2018_03_07_MRI_FJ.pdf  
6 Bioifizikai termodinamika (bioenergetika). (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.03.14. 2018_03_14_termodinamika_1_ZM.pdf   BIOFIZIKAI_TERMODINAMIKA(SE-BME).pdf  
7 Az élő anyag különleges komponense, a víz. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.03.21. 2018_03_21_viz_ZM.pdf  
8 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2018.03.28. 2018_03_28_Biokompatibilitas_JHA.pdf  
9 BME Tavaszi szünet 2018.04.04.  
10 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.04.11. 2018_04_11_Transzport_I_ZM.pdf  
11 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.04.18. 2018_04_18_Transzport_2_ZM.pdf  
12 Makromolekulák hajlékonysága és mechanikája (Dr. Zrínyi Miklós) 2018.04.25. 2018_04_25_Transzport_3_ZM.pdf  
13 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikája. (Dr. Kellermayer Miklós) 2018.05.02. 2018_05_02_sejtmech_KM.pdf  
14 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai. (Dr. Hegedűs Tamás) 2018.05.09. 2018_05_09_feherjedinamika_HT.pdf  
15 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2018.05.16. 2018_05_16_bioelektronika_1_DA.pdf   2018_05_16_bioelektronika_2_DA.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, általános tudnivalók  
2 Rezonancia, AFM (2. csoportnak márc. 7-én) Rezonancia4.pdf
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok + gamma abszorpció, (2. csoportnak febr. 14-én) rtg_gyak_4.pdf
bme_rontgen_kiertekeles.rtf
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 21-én) szemgyak_2018_4.pdf
5 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 28-án) Coulter_4.pdf
6 Telemedicina (2. csoportnak ápr. 11-én) Telemedicina_4.pdf
Telemedicina_HU_2017.pdf
7 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 14-én) audio_4.pdf
8 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak márc 21-én).  
9 Tavaszi szünet  
10 EKG (2. csoportnak márc. 28.) EKG_4.pdf
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak május 9-én) borimpedancia_2018_4.pdf
12 UH készülék /MR-CT (bemutató + laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 18-án)  
13 Röntgen-CT (2. csoportnak ápr. 25-én) Rtg_CT_4.pdf
14 Diffúzió (2. csoportnak május 2-án) diffuzio_4.pdf
15 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

Vizsgakérdések_2018_Fidy_Judit [pdf] 2024.05.25.
Vizsgakérdések_2018_Zrínyi_Miklós [pdf] 2024.05.25.
Zh eredmény [pdf] 2024.05.16.