Az orvosi biofizika matematikai és fizikai alapjai 2019-2020

Leírás

Általános információk

Kötelezően választható tárgy:

14 óra elmélet tömbösítve az első 4 oktatási héten.

Az előadások az EOK Szent-Györgyi Albert előadótermében lesznek (Tűzoltó u. 37-47) kedden 17:45 - 19:05 között és csütörtökön  17:45 - 19:05 között.

Előadók: Dr. Agócs Gergely, Dr. Mártonfalvi Zsolt., Dr. Schay Gusztáv

A záróteszt időpontja október 8 kedd , pontos hely és időpont később.

A tantárgy rövid leírása

A tárgy célja a középiskolai oktatás hiányosságainak pótlása, az orvosi biofizika megértéséhez szükséges ismeretek összefoglalása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Tölgyesi: Alapfizika jegyzet

Képletátrendezési feladatok

Mértékegységátváltási feladatok

Előadások

Előadások

1 A biofizikai törvények megértéséhez szükséges minimális matematika. (Dr. Agócs Gergely) 2019.09.10. diasor   jegyzet  
2 Fizikai mennyiségek és mértékegységeik. Kinematika – mozgások (Dr. Agócs Gergely) 2019.09.12. Slides   Notes  
3 Statika – alakváltozások, erők, mechanikai feszültség, nyomás (Dr. Herényi Levente) 2019.09.17. 2019_09_17_alap_HL.pdf  
4 Dinamika – munka, energia (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2019.09.19. Munka_Energaia_HUpptx.pdf  
5 Folyadékok mechanikája, Rezgések. (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2019.09.24. alapozo_2019_HUN.key.pdf  
6 Hullámok, Hőtan (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2019.09.26. Hullam__Hotan.pdf  
7 Elektromosságtan –nyugvó és mozgó töltések (Dr. Schay Gusztáv) 2019.10.01. AOK_elektromossagtan_HU_2019.pdf  
8 Mágnességtan –mágneses indukció (Dr. Schay Gusztáv) 2019.10.03. AOK_megnesseg_HU_2019.pdf  

Vizsga

Vizsga

A tárgyból az 5. héten megírandó írásbeli dolgozat értékelése alapján kapnak jegyet a hallgatók. Ezt a tesztet minden hallgatónak meg kell írnia, függetlenül attól, hogy felvette-e a választható tárgyat, vagy nem. A teszt legalább elégségesre történő teljesítése az Orvosi biofizika 1. tárgy félév végi aláírásának feltétele. A választható tárgy az erre való felkészüléshez nyújt segítséget.

Tesztírás október 8-án, kedden 17:45-kor
a Szent-Györgyi teremben az A1-D2 csoportoknak,
az I. sz. Sebészeti Klinika tantermében (Üllői út 78, földszint) az E1-F3 csoportoknak,
a Bőr, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika tantermében (Mária u. 41) a D3 és a G1-H3 csoportoknak.

A tesztírás időtartama 1 óra.

A következő állandókat szükséges tudni a számolásokhoz: Avogadro-szám, nehézségi gyorsulás, fénysebesség. Az esetleg szükséges egyéb állandókat megadjuk. Felkészülni a honlapon található jegyzet és az előadások alapján lehet.
34 kérdés lesz. A jó válasz +3 pont, a rossz válasz -1 pont. Ha nem válaszol, 0 pont. Legalább 50 pontot kell elérni.
A pót és pót-pót teszt időpontját és helyét később közüljük.

Pótteszt: október 31 (csütörtök) 16:30, Békésy terem.

Pót-pótteszt: november 18 (hétfő) 19:35, Szent-Györgyi terem.