Az élő sejt fizikai biológiája (PPKE ITK) 2014-2015

Leírás

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

1.     Cox, M.M. és Phillips G.N. Jr. (2007) Handbook of proteins: Structure, Function and Methods. John Wiley & Sons Inc. New York

2.     Muñoz V. (2008) Protein folding, misfolding and aggregation. RSC Publishing, Cambridge.

3.     Csermely P. (2001) Stresszfehérjék, Vince kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat

4.    Creighton, T.E. (1993) Proteins: Structures and molecular properties. WH Freeman and Co. New York

Előadások

Előadások

1 Fehérjék szerepe az élő rendszerekben és a nanotechnológiában (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.02.12. Bevez4_KM150218.pdf  
2 Fehérjék szerkezeti hierarchiája (Dr. Smeller László) 2015.02.19. AFeherjekHierarchikusSzerkezete_ver7.pdf  
3 Fehérjék stabilitása: stabilitási fázisdiagram, extrém körülmények, termofil és piezofil enzimek (Dr. Smeller László) 2015.02.26. Feherjekstabilitasa_ver7.pdf  
4 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD (Dr. Smeller László) 2015.03.05. Feherjek_IR_CD_Spektroszkopiaja_2015_v6.pdf  
5 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: Levinthal paradoxon, fehérje gombolyodás, intermedier állapotok, landscape modellek (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.03.12. feherje_folding.pdf  
6 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: hibásan tekeredett fehérjeszerkezetek, amiloid fibrillumok, konformációs betegségek (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.03.19. misfolding.pdf  
7 Fehérjék szerkezetének és funkciójának mikroszkópi vizsgálata (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.03.26. mikroszkop_I_2014.pdf  
8 Fehérjék sejtbeli funkciójának tanulmányozása modern mikroszkópos módszerekkel (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.04.16. mikroszkop_II_2014.pdf  
9 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: fluoreszcencia, FRET, foszforeszencia, stopped-flow, quenched-flow (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.04.23. Fluoreszcencia4_KM150423R.pdf  
10 Fehérjék biológiai aktivitásának egyedi molekula szintű vizsgálata (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.04.30. Egymolekula_aktivitas4_KM120424R.pdf  
11 Dinamikus fehérjeszerkezetek a sejtben (Dr. Kellermayer Miklós) 2015.05.07. Dinamikus_Feherjerendszerek4_KM150507R.pdf  
12 Látogatás a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének kutatólaboratóriumaiban (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.05.14.