Modellmembránok 2023-2024

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

 

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2024.02.13. szerkea_honlap_2022_4.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2024.02.20. lipoelo4_2017.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés, ESR (Dr. Schay Gusztáv) 2024.02.27. RadioSpectroscopy_HU_NMR_ESR_Mikrohullam.pdf   fenyszoras_HU.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Schay Gusztáv) 2024.03.05. Kalorimetria_fluoreszcencia_TFGSCH.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: Röntgenszórás (Dr. Bóta Attila) 2024.03.12. Liposzomak_szerkezetvizsg_rontgen_2024.pdf  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2024.03.19. lipodiag_24_4.pdf  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2024.03.26. lipother_2024_4.pdf  
8 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) anyaga alapján (Dr. Liliom Károly) 2024.04.02. Modellmembranok_-_Mikrodomenek_2024-04-02-LK.pdf  
9 Membránreceptorok szerkezete és funkciója. (Dr. Liliom Károly) 2024.04.09. Membranreceptorok-2024-04-09-LK.pdf  
10 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2024.04.16. SE_Biofiz_eload_2024_Sarkadi_TRP-lipidek_apr_16.pdf  
11 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2024.04.23. hegedus_modellmembranok_2024-www.pdf  
12 Ph D hallgatók beszámolója liposzómákkal kapcsolatos kutatásaikról Dr. Bozó Tamás, Dr. Bőcskei-Antal Barnabás, Dr..Budavári Bálint, Dr, Fehér Bence) 2024.04.30.  
13 Tesztvizsga (A részleteket lásd a vizsga fülön) 2024.05.07.  

Vizsga

Vizsga

Tesztírás  az utolsó oktatási héten

Osztályozás:
27- 30 pont  jeles
23- 26 pont  jó
19- 22 pont  közepes
15- 18 pont elégséges
0- 14 pont elégtelen

Javítás szóban lehetséges a vizsgaidőszak folyamán Dr. Voszka Istvánnál emailes időpont egyeztetés után.
(email: voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu)