Sugárbalesetek orvosi-biofizikai vonatkozásai 2022-2023

Leírás

Általános információk

  • tantárgy kódja: AOSFIZ997_1M
  • szabadon választható tárgy
  • kredit: 2
  • heti óraszám: 2, azaz 90 perc szeminárium
  • helyszín: a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet számítógépes gyakorló termeinek egyike (AOFIZ-1 – 6, pontos helyszín később); 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
  • időpont: szerda, 16:30-18:00
  • felelős: Dr. Kiss Balázs egyetemi docens (kiss.balazs@med.semmelweis-univ.hu)
  • vizsga: Moodle teszt az utolsó szemináriumon, saját jegyzetek használhatók

A tantárgy rövid leírása

Az ember a természetes környezetében, illetve számos orvosi diagnosztikai és terápiás eljárásnál ionizáló sugárzásnak van kitéve. A sugárhatás kockázatainak mélyebb megértése a kötelező Orvosi Biofizika tantárgy előadásainak és gyakorlatainak keretében szerzett ismeretanyaggal maradéktalanul nem lehetséges. A kurzus célja a múltban történt jelentős sugárbalesetek ismertetése és azok orvosilag releváns tanulságainak bemutatása, mely hozzásegíti a hallgatót a sugárbetegség felismeréséhez, megértéséhez. Iránymutatást nyújt továbbá a súlyos sugárkárosodás megelőzéshez, illetve ismerteti a dozimetria fontosságát.

A tantárgy révén korszerű ismeretek szerezhetők meg a dozimetria területén, az ionizáló sugárzások biológiai hatásainak tekintetében, illetve a sugárbetegségek menedzselése terén. Remek alap olyan hallgatók számára, akik később olyan – sugárveszélyes - munkahelyen kívánnak dolgozni, ahol a munkavégzéshez alap- vagy bővített fokozatú sugárvédelmi képesítés megszerzése is szükséges.

Előadások

Előadások

1 Biológiai kockázatok a sugárártalom kapcsán (Dr. Kiss Balázs) 2023.02.15.  
2 Fizikai és biológiai dozimetria. (Dr. Kiss Balázs) 2023.02.22.  
3 Gyilkos sugárterápia: balesetek a Therac-25 besugárzóval. (Dr. Kiss Balázs) 2023.03.01.  
4 A magára hagyott besugárzó: katasztrófa Goiania-ban. (Dr. Kiss Balázs) 2023.03.08.  
5 Túldozírozott sugárterápia. (Dr. Kiss Balázs) 2023.03.15.  
6 Elárvult és lopott sugárforrás okozta balesetek. (Dr. Kiss Balázs) 2023.03.22.  
7 Ipari radiográfiás sugárforrások által okozott balesetek. (Dr. Kiss Balázs) 2023.03.29.  
8 Ipari gamma-sterilizálók által okozott balesetek. (Dr. Kiss Balázs) 2023.04.05.  
9 Sugárbalesetek tudományos kutatómunka közben. (Dr. Kiss Balázs) 2023.04.12.  
10 „Kritikus tömeg”-balesetek nukleáris üzemanyag-reprocesszáló üzemekben. (Dr. Kiss Balázs) 2023.04.19.  
11 A csernobili reaktorbaleset és tanulságai. (Dr. Kiss Balázs) 2023.04.26.  
12 A fukushimai reaktorbaleset és tanulságai. (Dr. Kiss Balázs) 2023.05.03.  
13 Tesztvizsga. (Dr. Kiss Balázs) 2023.05.10.  

Vizsga

Vizsga

A vizsgakérdések a gyakorlatokon elhangzott anyagból kerülnek összeállításra igaz/hamis, többszörös választásos, egyszerű szöveg/ábrakiegészítés, illetve néhány szavas nyitott kérdések formájában. Saját jegyzetek használhatók.

Ponthatárok:

<50%: elégtelen (1)

50% - <60%: elégséges (2)

60% - <73%: közepes (3)

73% - <86%: jó (4)

86%: jeles (5)