Orvosi biofizika II. 2019-2020

Leírás

Általános információk

A veszélyhelyzet miatti távoktatásról szóló tájékoztató letölthető innen

Kötelező tárgy I. év 2. szemeszter

Heti 1,5 óra előadás + 2,5 óra gyakorlat (laboratóriumi gyakorlat). Mindösszesen 56 óra.

Kreditérték: 4

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)


Előadások

Az érvényes szabályzat szerint az előadások látogatása nem kötelező, de egy rektori-dékáni utasítás értelmében a jelenlétet ellenőrizzük.

Gyakorlatok

A gyakorlatokra fel kell készülni a gyakorlati jegyzet megfelelő fejezetének áttanulmányozásával. A gyakorlatokon végzett mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a gyakorlat végéig fel kell tölteni az intézeti szerverre.
A 2. héttől a gyakorlaton való részvétel feltétele, hogy az adott gyakorlat anyagából az adott gyakorlat előtt otthon sikeres (legalább 50% moodle tesztet írjon. Ez 10 kérdést tartalmaz és akárhányszor próbálkozhat a hallgató amíg nem lesz meg az 50 %.

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként legfeljebb 3 gyakorlatról történő hiányzást fogadunk el. Mulasztott gyakorlat pótlása lehetőség szerint a 4 hetes cikluson belül a gyakorlat más csoportnál történő elvégzésével lehetséges a saját és az adott csoport gyakorlatvezetőjével történt egyeztetés után.

A gyakorlatok programja letölthető innen: http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2020t.pdf

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a kollokvium, illetve szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/orarend_2020t_jan22.pdf (mely csoportnak mikor van órája a hét során a Biofizika Intézetben)

A gyakorlatok sorrendje itt látható:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/gyakre_2020t.pdf (mely csoport melyik héten melyik biofizikagyakorlatot csinálja)

A félév végi aláírás feltételei

1. A gyakorlatok minimum 75 %-án való részvétel (3-nál több hiányzás esetén a félév nem írható alá).

2. A gyakorlatokról készült mérési jegyzőkönyvek elfogadása. (3-nál több nem elfogadott jegyzőkönyv szintén a félévi aláírás megtagadását vonja maga után).

Rendkívüli esetben csak az Intézet igazgatója adhatja meg a félév elfogadását jelentő aláírást.

Félév végi számonkérés (szigorlat, vizsga)

A vizsga szóbeli. A hallgató először csak 2 számolási feladatot és gyakorlati kérdést húz. Az első vizsgáztató először ellenőrzi a feladatmegoldásokat. Amennyiben mindkét feladat megoldását elfogadta, ellenőrzi a húzott gyakorlati kérdés kiértékelését majd az ehhez kapcsolódó további kérdésekre kapott válaszok alapján részjegyet ad a gyakorlati kérdésre (fél jegyek is adhatók). A gyakorlathoz megadott adatokat excelben kell feldolgozni. Ehhez nem kapnak előre elkészített táblázatot, csak megnyitják az excelt és beírják az adatokat. Amennyiben a vizsgáztató a „kijavított” jegyzőkönyvekben még jelentős hibákat talál, egyet levon ebből a jegyből.

Ha ez az osztályzat 1-nél jobb, akkor húzhat a hallgató 2 elméleti tételt, amelyekről a második vizsgáztatóval beszélget el és tőle is kap két részjegyet. Itt jegyezzük meg, hogy az elméleti tételeken szereplő sok szöveg csak iránymutatásnak, segítségnek tekintendő, mind a vizsgázó, mind a vizsgáztató részére, az ott szereplő összes részletet a vizsgáztató nem fogja kikérdezni. Csupán azokból válogatva folytatja a beszélgetést a vizsgázóval.

A végső vizsgajegy az említett 3 osztályzat átlaga, amelyet a második vizsgáztató felfelé, vagy lefelé kerekít. Ha valamelyik részjegy 1,5 akkor átlagolás helyett a végső jegy legfeljebb 2 lehet. Ha valamelyik részjegy 1, akkor a végső jegy is csak 1 lehet.

A számonkéréseken képlettár használható. képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Intézkedési terv az oktatói munka hallgatói véleményezése alapján:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Hunyady_OMHV_intezkedesi_terv.pdf

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a biológiai rendszerek és az emberi szervezet működési mechanizmusainak exakt és kvantitatív vizsgálatához és megértéséhez szükséges gondolkodásmód és tudás elsajátítása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu
Orvosi biofizikai gyakorlatok (szerk. Kellermayer Miklós), Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3
Orvosi Biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.) Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, 2006.

Előadások

Előadások

1 Röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: II/3.1, (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.02.05. 2020_02_05_rtg_KM.pdf  
2 Röntgensugárzás diagnosztikai alkalmazásai Kapcsolódó gyakorlatok: Röntgen, Röntgen-CT Kapcsolódó könyvfejezetek: VIII/3.1, VIII/4.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.02.12. 2020_02_12_rtg_alkalmazas_KM.pdf  
3 Hang, ultrahang. Kapcsolódó könyvfejezet: II/2.4, VIII/4.2 (Dr. Kaposi András) 2020.02.19. 2020-02-19_uh_KAD.pdf  
4 Termodinamika - egyensúly, változás, főtételek. Kapcsolódó könyvfejezetek: III/3.3, III/3.4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.02.26. 2020_02_26_termodinamika_KM.pdf  
5 Transzportfolyamatok I: Diffúzió, Brown-mozgás, Ozmózis Kapcsolódó gyakorlat: Diffúzió. Kapcsolódó könyvfejezet: III/2 (Dr. Veres Dániel) 2020.03.04. Biofizika_II_2019_20_hu.pdf  
6 Transzportfolyamatok II: Folyadékok és gázok áramlása. A vér mint folyadék. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.03.11. 2020_03_11_aramlas_KM.pdf   20200311_Orvosi_biofizika_Aramlas_KM_hang.mp3  
7 Tavaszi szünet 2020.03.18.  
8 Érzékszervek biofizikája, látás, hallás. Kapcsolódó gyakorlatok: Szenzor, Audiometria Kapcsolódó könyvfejezet: IV (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.03.25. Erzekszervi_receptorok.m4v   Latas_Biofizikaja.m4v   Hallas_biofizikaja.m4v   Erzekszervi_receptorok_csak_hang.mp3   Latas_biofizikaja_csak_hang.mp3   Hallas_biofizikaja_csak_hang.mp3   2020_03_25_receptor_szem_ful_KM.pdf  
9 Bioelektromos jelenségek. Kapcsolódó gyakorlatok: Erősítő, impulzusgenerátor, EKG Kapcsolódó könyvfejezetek:III/4. (Dr. Kiss Balázs) 2020.04.01. bioelektromos_20200401_KB.pdf  
10 Az élő anyag építőkövei: víz, makromolekulák, szupramolekuláris rendszerek. Kapcsolódó könyvfejezet: I/4 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.04.08. Víz_biofizikája_csak_hang.mp3   Makromolekulák_csak_hang.mp3   Víz_biofizikája.m4v   Makromolekulák.m4v   10_Viz_Biopolimer_CUR.pdf  
11 A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Biomechanika, biomolekuláris és szöveti mexhanika Kapcsolódó könyvfejezet: V (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2020.04.15. motorfeherjek_izom_biofizka_hang.m4a   Biomechanika_2020.pdf   Biomechanika_peldak.pdf   biomechanika.mp4   biomechanika_hang.m4a   Mozgas_2020.pdf   motorfeherjek_izom_biofizikaja.mp4  
12 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Röntgendiffrakció, tömegspektrometria. Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.04.22. BiomolSzerk1_X_MS_video_x264.m4v   BiomolSzerk2_IR_Egymolekula_video_x264.m4v   BiomolSzerk2_IR_Egymolekula_audio.mp3   BiomolSzerk1_X_MS_audio.mp3   Biomol_Rendszer_vizsgalata_X_MS_IR_SM_20200422.pdf  
13 A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei. Rádióspektroszkópiai módszerek, MRI alapjai Kapcsolódó könyvfejezet: X (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.04.29. Biomol_Rendszer_vizsgalata_NMR_20200429.pdf   NMR_csak_hang.mp3   MRI_csak_hang.mp3   NMR_video.m4v   MRI_video.m4v  
14 Vérkeringés és szívműködés. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás, EKG Kapcsolódó könyvfejezet: III/1.3 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.05.06. vérkeringés_csak_hang.mp3   szív_biofizika_csak_hang.mp3   vérkeringés_video.m4v   szív_biofizika_video.m4v   Keringes_Sziv_curr.pdf  
15 A légzés biofizikája. Fizikális vizsgálat. Kapcsolódó gyakorlat: Áramlás Kapcsolódó könyvfejezet: III/1 (Dr. Kellermayer Miklós) 2020.05.13. Legzes_Fizikalis_Vizsgalat_curr.pdf   Tudo_Fiz_vizsg_video_x264.m4v   Tudo_Fiz_vizsg_audio.mp3  

Vizsga

Vizsga

Az online  vizsga szabályai:          

1.      A vizsgához csak egy eszköz használható, ami lehetőség szerint számítógép legyen, vagy ha ez nincs akkor egy darab egyéb eszköz (tablet, telefon). Ha a vizsga során bármilyen okból megszakad a kapcsolat, a rektori utasítás szerint nem megjelentnek tekintendő.

2.      Az eszköz kamerájának folyamatos bekapcsolása kötelező. Nem használható fejhallgató vagy headset.

3.      A képernyő megosztása a vizsga teljes időtartama alatt kötelező, a zoom programon kívül csak a képlettár lehet megnyitva.

KÉPLETTÁR

Csak a pdf képlettárat használhatja, nyomtatottat nem. Fontos, hogy a teljes képernyőt kell megosztani a vizsga alatt és nem csak egy kiválasztott programot (pl. Adobe Acrobat)! 

4.      A vizsga során a hallgató kezeinek, arcának és felsőtestének végig látszaniuk kell a videón.

5.      A vizsga során a hallgató előtt csak üres papír és toll lehet amit a vizsga kezdetén kötelező a kamerának megmutatni.

6.      A vizsgázónál legyen a Neptunban regisztrált fényképes igazolványa, melyet a vizsga kezdetén be kell mutatnia a kamerán keresztül.  

A vizsga lebonyolítása

A vizsga csak szóbeli lesz, 4 gyakorlati és 6 elméleti kérdéssel (fele-fele arányban első és második féléves anyagból, amelyet a bifilab-on elérhető random generátor sorsol a tételsorból, és egyenként mutatja.  A kérdések a kiadott tételek feldarabolásával jönnek létre. Miután a hallgató egy kérdést megválaszolt, akkor kapja a következő kérdést. A kérdés rövid átgondolása után meg kell kezdenie a választ, amivel kapcsolatban a vizsgáztatók tovább kérdezhetnek. (Mindkét vizsgáztató kérdezhet minden kérdésnél). 

A vizsga az ITC-n a felhőben rögzítésre kerül és ott 3 napig megőrzik a felvételt.

A vizsga napján reggel kerül sor a vizsgázók sorsolására a bizottságokhoz. Ez után a honlapra kitesszük, hogy ki (Neptun-kód) melyik vizsgabizottsághoz kerül és milyen meeting ID-n jelentkezzen be és azt is, hogy kb. mikor fog sorra kerülni.

Az erre vonatkozó rektori utasításnak és a hallgatóknak kiküldött tájékoztatónak megfelelően az augusztus 25 -szeptember 2 közötti időszakban a vizsgák személyes jelenléttel fognak történni az intézet gyakorlóiban. A vizsga módja azonos lesz a május-júniusi időszakban alkalmazottal. A vizsgán maszk viselete kötelező. A vizsgák 8:30-kor kezdődnek.

Verseny

Verseny

A tanulmányi verseny a járványügyi helyzet miatt elmarad.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

 

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1    
2 21, 22, 23 További feladatok Röntgen
3    
4 61, 88, 89  
5 ozmózis_feladatok további feladatok EKG
6   további feladatok izotópdiagnosztika
7 56, 57, 59  
8    
9.   Impulzusgenerátor:92, 93 további feladatok impulzusgenerátor
10 73, 74 Audiometria: 76-80. további feladatok audiometria
11

97-103

Biomechanika_peldak.pdf

 
12    
13    
14    

Képlettár

Impulzusgenerátor: 92, 93