Szerkezeti proteomika módszerei II. 2011-2012

Leírás

Általános információk

Fidy Judit

fidy.judit@med.semmelweis-univ.hu

A szerkezeti proteomika módszerei II.

 

 

Proteomics from structural aspects. Methods II.

 

28 óra/szemeszter

Tematika:

-Febr.14, 10.30. Makromolekulák szerkezetét stabilizáló kölcsönhatások. Makromolekulák kölcsönhatásai és azok szerkezeti hatása.    (Prof. Fidy Judit )

 

-Febr.21, 9.00-12.00. A fehérje konformáció dinamikai tulajdonságai. Számítógépes vizsgálati módszerek.

    Bemutatás.   (Dr. Balog Erika)

 

Vigyázat, a többi óra hétfői napon lesz!

-Márc.5., 14.00-17.00. Makromolekulák és komplexeik méret-eloszlásának meghatározása.

               Dinamikus fényszórás, korrelációs spektroszkópia.  Sejt-lizátum analízise dinamikus

               fényszórás-méréssel (Dr. Módos Károly)

 

-Márc.19, 14.00-15.30. Optikai abszorpciós- és fluoreszcencia–spektroszkópia mint szerkezet-vizsgálati módszer. (Prof. Fidy Judit)

               15.30-17.00. Optikai spektroszkópia gyakorlat – 1. Fluoreszcencia élettartam, polarizáció,

                                   FRET – 2. Foszforeszcencia, élettartam, kioltási effektusok. (Schay Gusztáv)

 

-Ápr.2., 14.00-17.00. Molekula- szerkezeti információk vibrációs spektroszkópiai módszerekkel. FTIR, Raman-spektroszkópia, rezonancia Raman- spektroszkópia, Raman mikroszkópia.  

 IR spektroszkópia gyakorlat: fehérjék másodlagos szerkezetének és denaturációjának vizsgálata.

    (Dr. Smeller László),

 

-Ápr.16, 14.00-17.00. Makromolekulák kölcsönhatásainak termodinamikai jellemzése titrációs kalorimetriával. Izotermikus Titrációs Kaloriméter bemutatása. (Dr. Tölgyesi Ferenc)

 

-Ápr.23 , Az optikai mikroszkópia modern módszerei. Optikai mikroszkópia gyakorlat: mérés konfokális és két-fotonos mikroszkóppal.  (Dr. Kis-Petik Katalin)

 

- Május 14. 14.00-15.30. Pásztázó módszerek a mikroszkópiában. Bemutató: AFM (Dr. Kiss Balázs)

 

- Május 14 után  Konzultáció, záróvizsga

Előadások

Előadások

1 Szerkezeti proteomika módszerei II./1 (Dr. Fidy Judit) 2012.02.14. Szerkproteom.pdf  
2 Biológiai molekulák számítógépes szimulációja (Dr. Balog Erika) 2012.02.21. MD_SE_120221.pdf  
3 Makromolekulák és komplexeik méret-eloszlásának meghatározása. Dinamikus fényszórás, korrelációs spektroszkópia. Sejt-lizátum analízise dinamikus fényszórás-méréssel () 2012.03.05. dls2012.pdf  
4 Optikai abszorpciós- és fluoreszcencia–spektroszkópia mint szerkezet-vizsgálati módszer. (Dr. Fidy Judit) 2012.03.19. szerkprot2.pdf  
5 Molekula- szerkezeti információk vibrációs spektroszkópiai módszerekkel. FTIR, Raman-spektroszkópia, rezonancia Raman- spektroszkópia, Raman mikroszkópia. (Dr. Smeller László) 2012.04.02. Feherjek_IR_Raman_Spektroszkopiaja_2012_PhD_kurzus_v5.pdf  
6 Izoterm titrációs kalorimetria () 2012.04.16. itc_2012.pdf  
7 Mikroszkópos módszerek (Dr. Kis Petik Katalin) 2012.04.23. phd_mikro_kpk.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Optikai spektroszkópia gyakorlat – 1. Fluoreszcencia élettartam, polarizáció, FRET – 2. Foszforeszcencia, élettartam, kioltási effektusok (Dr. Schay Gusztáv)  
2 IR spektroszkópia gyakorlat: fehérjék másodlagos szerkezetének és denaturációjának vizsgálata. (Dr. Smeller László) IRspektroszkopiaGyakorlat.pdf